GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Tjänster

Tjänster

Omvandla IT till affärsvärde

Idag måste ditt företags IT-avdelning bidra till det totala verksamhetsresultatet, precis som alla andra avdelningar. Företag måste emellertid kunna omvandla sin komplexa IT-infrastruktur till en effektiv affärsprocess, som verkligen bidrar till företagets avkastning, för att det ska vara möjligt att uppnå det resultatet. I stället för att IT-avdelningen endast ska understödja befintliga affärsprocesser måste företag utveckla ny potential med fokus på IT som gör det möjligt för dem att uppnå och behålla konkurrensmässiga fördelar på en global marknad med allt hårdare konkurrens.

För dagens företagsledare och IT-chefer är frågan inte bara vad som måste göras utan även hur det kan göras snabbt och effektivt och på ett sätt som optimerar IT-budgeten

Det är här Fujitsu verkligen kan vara till hjälp. Vi kan tillhandahålla heltäckande infrastrukturtjänster som gör det möjligt för dig att uppnå det här målet och samtidigt sänka totalkostnaderna, förbättra avkastningen och fortsätta leverera överlägsen service till dina kunder.

Konsulttjänster

Ansvarar du för att era affärsverksamheter och teknikstrategier anpassar sig efter verksamhetens förändrande behov? Fujitsu kan hjälpa dig att förutse de ständigt utvecklande kraven. Fujitsu hjälper organisationer i både den privata och den offentliga sektorn att möta utmaningarna kring planering, driftsättning och användning av IT- och affärsstrategier i komplexa och föränderliga driftmiljöer.

Applikationstjänster

Är din applikationsportfölj optimerad för att leverera verkligt affärsvärde? På Fujitsu förbättrar och förändrar vi kontinuerligt våra kunders applikationer så att de är optimerade för dagens affärsbehov och kan anpassas till morgondagens. Vi förstår att affärsapplikationer måste implementeras och uppgraderas snabbt, säkert, effektivt och till lägsta möjliga kostnad. Vi förstår också behovet av att ha bättre kontroll över hanteringen av applikationsportföljer och att minska utgifterna för dem.

Infrastrukturtjänster

Är din IT-infrastruktur lika flexibel som ditt företag kräver? Tillbringar du för mycket tid med att lösa problem i stället för att fokusera på framtiden?