GTM-MFXJFQT
Skip to main content
 1. Hem >
 2. Tjänster >
 3. Business Services >
 4. IT-konsulttjänster

IT-konsulttjänster

Vi hjälper organisationer att hantera de utmaningar de ställs inför i form av planering, leverans och drift av IT i en komplex och krävande affärsmiljö där förändring och flexibilitet är nödvändig.

Vår strategi innebär att vi arbetar med IT-chefer, företagsledning och deras team för att:

 • leverera affärsresultat via en ständigt aktuell IT-strategi och associerade projekt
 • maximera investeringar i befintliga program och infrastruktur
 • öka användarnöjdheten och sänka kostnaderna genom att optimera tjänsteleveransen

Vi kan åstadkomma det här eftersom vi

 • har ett praktiskt, affärsnyttodrivet förhållningssätt till konsulttjänster
 • är lösnings- och verktygsagnostiker och
 • har djupgående erfarenheter av att driva några av de största och mest komplexa IT-lösningarna inom såväl den offentliga som den privata sektorn

I våra IT-konsulttjänster ingår:

 • IT-strategi och IT-effektivitet – det första steget mot en affärsfrämjande IT-organisation
 • Application Value Assessment – vi ser till att dina applikationer är optimerade och bidrar till mervärde
 • Legacy Modernisation – vi ser över och maximerar dina investeringar i befintliga system
 • Flexibelt arbete – eftersom arbete måste vara vad vi gör och inte var vi utför det
 • Datacenterbedömning – vi granskar miljön, driften och tjänsterna i datacentret i relation till affärsbehoven
 • Hantering av IT-tjänster – vi hjälper organisationer att leverera IT-tjänster i världsklass