Skip to main content

Socialt ansvar

FUJITSU Way

Fujitsus företagsfilosofi finns beskriven i ”FUJITSU Way”. I ”FUJITSU Way” finns vår vision, värderingar och etiska regler som vi dagligen lever efter. För Fujitsu innebär företagets sociala ansvar att omsätta ”FUJITSU Way” i praktiken, detta gör vi genom att slå vakt om vår miljö och bidra till ett bättre samhälle.

Inom Fujitsus högsta ledning finns socialt ansvar högt på agendan. Det innebär att ledningen inte bara ser till det finansiella resultatet. Man säkerställer också god företagsstyrning och integritet inom säkerhets-, etiska-, sociala- och miljömässiga aspekter.

Fujitsu har fem prioriterade områden inom CSR

  • Erbjuda möjligheter och trygghet med IT
  • Skydda den globala miljön
  • Värna mångfald och integration
  • Utveckla medarbetarna så att de kan bidra till samhället och planeten
  • Kommunicera och samarbeta med intressenter

Innovation med människan i centrum

En central del av Fujitsus företagsfilosofi är ”Human Centric Innovation”, innovation med människan i centrum. Vi vill hjälpa människor till en bättre tillvaro med hjälp av teknologi. Vi menar att det ingår i vårt sociala ansvar, som ett globalt It-företag, att använda kraften av ICT för att bidra till förverkligandet av en hållbar planet och hållbart samhälle.

UN Global Compact

Fujitsu-koncernen är medlem i “United Nations Global Compact”. Genom att följa UN Global Compact’ s tio principer inom de fyra områdena (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption)samt aktivt implementera initiativ inom socialt ansvar, vill Fujitsu vara med och bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Fujitsu ställer motsvarande krav på sina leverantörer genom att skriva in kraven i våra leverantörsavtal.

GeSI medlem och guldsponsor

Fujitsu är medlem i GeSI Global e-Sustainability Initiative och guld sponsor i arbetet med GeSI "the SMARTer 2030 report".  GeSI är en internationell organisation som tar en helhetssyn på hållbarhet. De stödjer arbetet med att integrera miljömässig och social hållbarhet med IT- och kommunikationslösningar.

Fujitsu branschledare enligt Dow Jones hållbarhetsindex 2015

Fujitsu är med på Dow Jones Sustainability World Index, världens ledande Socially Responsible Investment (SRI)-index. Det är 16:e gången som Fujitsu är med på listansedan den skapades 1999. 2015 fick Fujitsu den högsta poängen inom branschgruppen Mjukvara & Tjänster, och blev vald till Industry Group Leader för första gången.

Nollutsläpp långsiktigt mål

Fujitsu Group stödjer den strävan som antogs i Parisavtalet på COP21 att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen till väl under 2 grader Celsius, detta samtidigt vi strävar efter att uppnå nollutsläpp som ett långsiktigt mål.

 

Genom vår uppdaterade åtgärdsplan för miljö steg VIII (FY2016-2018) stärker vi ytterligare incitamenten för att bidra till samhället. Vi förbättrar kundernas och samhällets hållbarhet genom utbyggnaden av vår informations-och kommunikationsteknik och förbättra våra produkters energi- och resurseffektivitet. Vi också minska våra egna utsläpp av växthusgaser och miljöpåverkan genom hela värdekedjan

 

Fujitsu Group Environmental Plan Stage VIII

Läs mer om Fujitsu arbetet med att minska den globala uppvärmningen