Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Om Fujitsu i Sverige >
  4. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Duncan Tait, Head of Fujitsu EMEIA & CSVP

"I firmly believe that profitable, successful business is only sustainable when we are creating shared value for our stakeholders. We can’t operate without healthy, prosperous communities and a vibrant economy. Integrating this ethos into everything we do is integral to our growth strategy."

Socialt ansvar Socalt ansvar

Fujitsus företagsfilosofi finns beskriven i ”FUJITSU Way”. I ”FUJITSU Way” finns vår vision, värderingar och etiska regler som vi dagligen lever efter.

Vårt miljöarbete Visual_Conceptual

Vi följer Fujitsus globala miljöpolicy. För att förtydliga vårt lokala engagemang har vi utarbetat en lokal miljöpolicy, som gäller för hela verksamheten i Sverige

Vårt samhällsengagemang Samhällsengagemang

I Sverige tar vi vårt samhällsansvar genom att medverka i ett antal aktiviteter inom socialt ansvar och miljö

Hållbar upphandling Information för...

Fujitsus inköpspolicy är baserad på samexistens och harmoni med våra leverantörer, rättvis och korrekt utvärdering samt främjande av aktiviteter inom socialt ansvar.

ISO Certifieringar A_man_and_a_woman_discussing_together_and_looking_at_a_LIFEBOOK_T_lpr

Fujitsu Sweden har certifierat hela verksamheten i Sverige enligt följande ISO standarder