GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2003>
  6. Den svenska delen av det globala konsult- och utbildningsföretaget Mercuri International lägger ut all egen IT-verksamhet och drift på Fujitsu Invia. Det nyligen inledda samarbetet omfattar hård- och mjukvara, service, kommunikation och support.

Sweden Mercuri International Sverige outsourcar sin IT-infrastruktur till Fujitsu Invia

Den svenska delen av det globala konsult- och utbildningsföretaget Mercuri International lägger ut all egen IT-verksamhet och drift på Fujitsu Invia. Det nyligen inledda samarbetet omfattar hård- och mjukvara, service, kommunikation och support.

February 19, 2003

Avtalet sträcker sig över tre år och har inletts med att Fujitsu Invia genomför en standardisering av Mercuris IT-miljö. Servrar centraliseras till Mercuris huvudkontor i Solna. Nya plattformar arbetas fram och samtliga medarbetare förses med ny IT-utrustning. Ett nytt e-post system baserat på Exchange ersätter samtidigt det befintliga systemet. Fujitsu Invia kommer även att leverera help desk-tjänster samt ett utbildningspaket till samtliga användare.

Avtalet bygger vidare på tidigare framgångsrikt samarbete mellan Mercuri och Fujitsu Invia i Finland. Avtalet mellan Fujitsu Invia och Mercuri i Sverige föregicks av gemensamma workshops baserade på Mercuris IT-strategi där Fujitsu Invia och Mercuri tillsammans gjorde en kartläggning av Mercuris nuvarande IT-miljö, situation och behov.

– Våra workshops gjorde att vi kunde identifiera och förstå Mercuris problem och behov innan vi föreslog en faktisk lösning. Ett angreppssätt som kan tyckas självklart men som tyvärr ofta glöms bort, i det här fallet blev det en outsourcinglösning. Med detta och andra nyligen tecknade avtal befäster vi vår ställning som en av Sveriges ledande leverantörer av IT-outsourcing, säger Jan Henriques VD på Fujitsu Invia i Sverige.

– Genom att outsourca vår IT-verksamhet får vi bättre kontroll på våra IT-kostnader samtidigt som vi säkerställer det stöd vi behöver från vår IT-infrastruktur. Tanken är att vi också ska kunna använda samma typ av lösning för våra kontor i andra nordiska länder berättar Jörgen Svanteson, VD för Mercuri International i Sverige.


Om Mercuri International

Mercuri International är ett ledande, globalt utbildnings- och konsultföretag med fokus på försäljning, kundrelationer och ledarskap. Företaget ägs av Bure Equity AB och omsätter kring 800 miljoner SEK årligen i ett fyrtiotal länder.

Kontakt

Jan Henriques

08-793 78 78 070-793 78 78
jan.henriques@invia.fujitsu.com
Fujitsu Invia i Sverige
VD

Jörgen Svanteson

08-705 29 00 0709-13 75 81
jorgen.svanteson@mercuri.se
Mercuri International Sverige
VD

Johan Nybom

08-793 77 41 070-793 77 41
johan.nybom@invia.fujitsu.com
Fujitsu Invia i Sverige
Informationschef

John Monkhouse

+46 (0)8 705 29 48 +44 (0)7718 808 095
john-monkhouse@mercuri.co.uk
International ICT
Manager


Date: 19 February, 2003