GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000>
  6. Sweden Fujitsu Siemens Computers och ICL förser Posten med datorer

Sweden Fujitsu Siemens Computers och ICL förser Posten med datorer

February 18, 2000

- Fujitsu Siemens Computers tillsammans med återförsäljaren ICL är en av få leverantörer som klarar våra högt ställda krav på pris, prestanda och servicenivå, förklarar Lennart Wiseen, ansvarig för koncerngemensamma IT-inköp inom Posten.

I upphandlingen har Posten denna gång vänt sig direkt till hårdvaruleverantörerna för att effektivisera Postens inköp av datorer. Datorleverantören Fujitsu Siemens Computers erbjudande har utformats tillsammans med återförsäljaren ICL som bidrar med sitt kunnande vad gäller systemintegration, logistik och service.

- Det känns naturligtvis mycket hedrande att Posten har valt oss som leverantör. Vi ska göra allt för att göra ett bra jobb och uppfylla de höga krav Posten ställer på oss och ICL, säger Hans Alm, VD för Fujitsu Siemens Computers i Sverige.

För ytterligare information kontakta gärna:


Kontakt

Hans Alm

08-590 020 00 070-793 7791
hans.alm@fujitsu.se
Fujitsu Siemens Computers
VD

Lennart Wisén

08-781 10 00
lennart.wiseen@posten.se
Posten inköp

Johan Nybom

08-793 7741 070-793 7741
Informationschef, ICL

Yrjö Riikonen

08-793 71 98
yrjo.riikonen@icl.se
ICL


Date: 18 February, 2000