GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Fujitsu Cloud >
  4. Usługi technologii Cloud firmy Fujitsu

Usługi technologii Cloud firmy Fujitsu

Usługi technologii Cloud firmy Fujitsu

Usługi technologii Cloud firmy Fujitsu — wolność wyboru

Celem usług Fujitsu Cloud jest zapewnianie użytkownikom wolności wyboru bez utraty kontroli. Nasze portfolio rozwiązań w technologii Cloud obejmuje infrastrukturę jako usługę (IaaS), platformę jako usługę (PaaS) i oprogramowanie jako usługę (SaaS). Uzupełniamy je całą gamą profesjonalnych usług zarządzania i możliwości.

Firma Fujitsu pomaga łączyć rozwiązania i usługi technologii Cloud, które najlepiej spełniają wymagania dotyczące obsługi i zarządzania, oraz integrować je z istniejącą infrastrukturą IT. Ponadto nasze profesjonalne usługi technologii Cloud mogą szybko i bezproblemowo uzupełnić braki i przenieść zasoby do działań, które zwiększają rentowność firmy.

Wybierz usługi technologii Cloud firmy Fujitsu, wybierz wolność bez utraty kontroli.

Rozwiązania technologii Cloud firmy Fujitsu

Usługi technologii Cloud firmy Fujitsu tworzą jedną z najlepszych na świecie ofert i są wspierane przez usługi potrzebne do zapewnienia rzeczywistej rentowności.

Diagram showing our cloud solution offerings. more details below.

Oprogramowanie Cloud jako usługa firmy FUJITSU

Firma Fujitsu dostarcza całą gamę aplikacji SaaS w formie usług abonamentowych uzupełnianych przez usługi z zakresu wdrożenia, dostosowania i integracji.

Więcej informacji o formule oprogramowanie jako usługa

Platforma Cloud jako usługa firmy FUJITSU

Firma Fujitsu dostarcza całą gamę usług PaaS obejmujących platformę, zabezpieczenie i pojedyncze logowanie oraz integrację technologii obiegu pracy w celu zapewnienia poziomu obsługi, który dokładnie odpowiada potrzebom klienta.

Więcej informacji o formule platforma jako usługa

Infrastruktura Cloud jako usługa firmy FUJITSU

Firma Fujitsu oferuje wybór platform IaaS: od zaufanych, publicznych rozwiązań technologii Cloud, poprzez lokalne rozwiązania Cloud aż po prywatne rozwiązania Cloud.

Więcej informacji o formule infrastruktura jako usługa

Usługi możliwości i zarządzania w technologii Cloud firmy FUJITSU

Firma Fujitsu wdrożyła całą gamę usług wspomagających przejście na technologię Cloud i różne opcje zarządzania, aby pomyślnie spełnić potrzeby firmy klienta.

Więcej informacji o usługach możliwości i łączności

Fujitsu Enterprise Cloud Service K5 Photo of a person skydiving. Do incredible things with Cloud Service K5. Now available in EMEIA.

K5 offers a single enterprise cloud platform to simplify digital business transformation

FUJITSU Cloud Software as a Service Red abstract ribbon and grey square specks

Fujitsu offers a wide range of SaaS applications as subscription-based services – supported by implementation, customization and integration services.

FUJITSU Cloud Services Management Cloud Integration Platform

Fujitsu reduces the cost and complexity of effectively managing a hybrid IT landscape of cloud alongside non-cloud systems.

Cloud Professional and Management Services Abstract cube with rectangles pictured inside and out in a moving motion

Fujitsu has implemented a broad range of services to help you transition to cloud and various management options to successfully meet the needs of your business.