GTM-MQCD359
Skip to main content

ManageNow® do automatyzacji klienta i serwera

Rozwiązanie ManageNow® Client & Server Automation upraszcza administrację i monitorowanie heterogenicznej infrastruktury informatycznej serwerów, klientów i sprzedaży detalicznej, zapewniając kompleksową optymalizację działania infrastruktury informatycznej. Zakres dostępnych funkcji obejmuje inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, standard MSI firmy Microsoft, kaskadową dystrybucję oprogramowania, automatyczną instalację systemów operacyjnych i zarządzanie łatkami, a także zdalną konserwację i wszechstronny mechanizm zarządzania systemami w miejscu pracy. ManageNow® Client & Server Automation zwiększa wydajność i efektywność pracy, ponieważ umożliwia automatyczną instalację i obsługę wysoce standaryzowanych systemów. Standaryzacja i automatyzacja zarządzania cyklem eksploatacji infrastruktury informatycznej klienta i serwera umożliwia organizacjom efektywne zarządzanie rozwiązaniami sprzętu i oprogramowania.
Dodatkowo rozwiązanie ManageNow® Client & Server Automation wyróżnia się specjalnymi funkcjami do obsługi sprzedaży detalicznej. Rozwiązanie ManageNow® do obsługi sprzedaży detalicznej stanowi doskonałe dopełnienie rozwiązań firmy Fujitsu dla punktów sprzedaży, dzięki którym firma Fujitsu od ponad 30 lat jest kompetentnym dostawcą dla sektora sprzedaży detalicznej.

Zalety:

  • Instalacja bez nadzoru z przetestowanymi łatkami do produktów
  • Standardowa konfiguracja najlepszych praktyk
  • Automatyczne importowanie inwentarza zasobów
  • Koncepcja najlepszych praktyk dla użytkowników urządzeń przenośnych
  • Integracja rozwiązania Fujitsu DeskView®
  • Automatyczna konfiguracja standardowej architektury klientów i serwerów zapewnia obsługę pełnego zestawu funkcji rozwiązania CA Migration Manager
  • Zdefiniowane obrazy systemów operacyjnych Windows, Linux i specjalnych systemów dla handlu detalicznego przyspieszają instalację
  • Łatwa integracja środowisk CA Client Automation z instalacją rozwiązania ManageNow
  • Standardowe zestawy reguł obsługują automatyczną analizę sprzętu, wersje obrazów rozruchowych oraz wdrażanie klientów i serwerów bez nadzoru.
  • Baza danych sterowników Plug and Play dla systemu Microsoft Windows

Unicenter® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Computer Associates International, Inc.