GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługi infrastruktury zarządzanej >
  4. End User Services >
  5. Niższe koszty i większe zadowolenie użytkowników

Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy

Niższe koszty i większe zadowolenie użytkowników

Dyrektor generalny chce niezawodnej i elastycznej infrastruktury IT, która umożliwi szybkie i skuteczne reagowanie na zmienne potrzeby. Dyrektor finansowy szuka większej efektywności, w tym obniżenia kosztów, przekształcenia kosztów stałych w zmienne koszty operacyjne, szybszego i wyższego zwrotu z inwestycji, transparentności i przewidywalności kosztów, minimalizacji ryzyka oraz pełnej zgodności z dyrektywami i przepisami prawa dotyczącymi IT. Wreszcie użytkownik końcowy oczekuje systemów cechujących się łatwością obsługi, wysoką niezawodnością i wydajnością, które zapewnią wysoki poziom dostępności aplikacji i danych.

Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy firmy Fujitsu

Klasyczne usługi dotyczące stanowisk pracy firmy Fujitsu to oferta efektywnego i niezawodnego zarządzania rozproszonymi (tradycyjnymi, pełnowartościowymi) miejscami pracy IT oraz urządzeniami drukującymi/wielofunkcyjnymi. Obejmuje całość cyklu eksploatacji infrastruktury IT i gwarantuje sprawdzone, kompleksowe koncepcje zarządzania. Ustandaryzowane i zoptymalizowane usługi świadczone przede wszystkim zdalnie zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów. Transparentność kosztów opiera się na stosowaniu odpowiedniego modelu ceny za stanowisko lub modelu ceny podstawowej i kliknięcia.

Zarządzanie tradycyjnymi stanowiskami pracy

Opieka firmy Fujitsu nad rozproszoną infrastrukturą komputerów PC i notebooków obejmuje indywidualną konfigurację, spersonalizowaną instalację i centralną obsługę. Infrastruktura IT stanowiska pracy jest obsługiwana przez funkcje zaplecza rozproszone po nieruchomościach klientów i firmy Fujitsu. Umowy dotyczące poziomu usług (SLA) określa zakres i jakość usług świadczonych przed firmę Fujitsu. W zakresie zarządzania usługami IT mieści się obsługa żądań, realizacja próśb użytkowników stanowisk pracy, procesy operacyjne i zarządzanie zdarzeniami.

Konsolidacja środowiska wyjścia oznacza optymalizację urządzeń i procesów.

Wiele firm nie uważa rozwiązywania problemów z infrastrukturą wyjścia za kluczową kompetencję. Usługi dotyczące druku firmy Fujitsu zostały zaprojektowane, aby pomóc w uproszczeniu zarządzania i w ten sposób ograniczyć do minimum koszty związane z drukowaniem i obróbką obrazu. Zwiększają one produktywność i zmniejszają zużycie energii. Zakres usług dotyczących druku obejmuje środowiska biurowe, produkcyjne i mobilne. Jest wśród nich umowa obejmująca materiały eksploatacyjne i usuwanie awarii oraz urządzenia, których właścicielem jest firma Fujitsu lub klient. Usługi dotyczące druku są oparte na profesjonalnej ocenie i obejmują ciągłą optymalizację, zarządzanie i zmiany. Zdalne monitorowanie zapewnia aktywne zarządzanie. Faktury i sprawozdania są przesyłane raz w miesiącu, natomiast umowy leasingu nowych urządzeń i remarketingu nieużywanego sprzętu uwalniają budżet i przekształcają inwestycje w comiesięczne opłaty.

Dlaczego warto wybrać zarządzanie stanowiskiem pracy przez firmę Fujitsu? Jakie są korzyści?

Korzystając z doświadczenia w zarządzaniu ponad 6 milionami stanowisk pracy na całym świecie, firma Fujitsu wspiera klienta w optymalnej obsłudze stanowisk pracy IT i gwarantuje efektywność i wysoką jakość usług we wszystkich krajach. Firma Fujitsu to trzeci pod względem wielkości dostawca usług IT na świecie. Globalne centra realizacji obsługują klientów w systemie 24x7 w ponad 41 językach i poprzez lokalną obecność w 70 krajach.

Produkty i ustandaryzowane elementy usług z jednego źródła łączą się w sposób modułowy, tworząc wartościowe usługi realizujące wymagania konkretnych klientów. Zoptymalizowane procesy są kontrolowane przez zarządzanie usługami IT oparte na ITIL. Firma Fujitsu uzyskała certyfikaty dotyczące wszystkich istotnych norm.

Jasno sprecyzowane i całkowicie wymierne wyniki realizacji umów dotyczących poziomu usług przekładają się na pewne planowanie, niższe ryzyko i szybsze podejmowanie decyzji. Wysoki poziom zadowolenia użytkowników końcowych prowadzi do ograniczenia liczby zgłoszeń serwisowych i owocuje sukcesem firmy.

Stałe i transparentne miesięczne opłaty umożliwiają klientom przekształcenie nakładów inwestycyjnych w nakłady operacyjne i umożliwiają pewne planowanie budżetu. Wspólna koncepcja realizacji usług „od jednej do wielu” stanowi podstawę efektów w skali, których pojedyncza organizacja nigdy nie uzyska.

Firma Fujitsu była umieszczana w sektorze firm wiodących w opracowanych przez firmę Gartner raportach Magic Quadrant 2009, 2010, 2011, 2012 oceniających usługi outsourcingu infrastruktur IT i działów pomocy w Europie.