GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Usługi >
 3. Business Services >
 4. IT Consulting >
 5. Ocena wydajności systemów BS2000

Ocena wydajności systemów BS2000

Ta usługa po stałej cenie zapewnia dogłębną analizę zarówno pomiarów ogólnosystemowych, jak i dotyczących konkretnego procesu, a także ich opracowanie i prezentację.

Eksperci firmy Fujitsu do spraw wydajności systemów BS2000 analizują zebrane dane i opracowują zalecenia (np. dotyczące wydajności w oparciu o bieżącą konfigurację sprzętu, oprogramowania i oprogramowania specjalistycznego) lub tworzą wymagania dotyczące zasobów dla nowych systemów docelowych. Przygotowane wyniki i zalecenia są szczegółowo przedstawiane klientowi, a także dokumentowane w formie raportu. Ta usługa może zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Korzyści dla klienta:

Usługa zapewnia jasne i wiążące stwierdzenia odnośnie wydajności ocenianych systemów BS2000. Nasza ekspertyza rozwiązań poprawiających wydajność systemu pozwala klientom podjąć decyzje oparte na wiarygodnych informacjach. Ocena zapewnia solidne informacje i zalecenia na tematy takie jak:
 • Wydajność systemu 
 • Wydajność aplikacji 
 • Wydajność urządzeń peryferyjnych 
 • Optymalizacja czasu reakcji i przepustowości 
 • Aktualizacja serwera 
 • Konsolidacja serwera

Produkty

 • Serwery
 • Pamięć masowa
 • Komputery klienckie
 • Urządzenia peryferyjne
 • Software

Usługi

 • Rozwiązania technologii Cloud firmy Fujitsu
 • Usługi doradztwa informatycznego
 • Usługi zarządzania infrastrukturą
 • Usługi wsparcia dla produktów

Pomoc i wsparcie

 • Telekomunikacja
 • Mikroelektronika
 • Inne produkty
 • Kup online
 • Kontakt

Wybór Kraju

Poland

Zmień

World Map