GTM-MQCD359
Skip to main content

Zasady zachowania prywatności

Prywatność

Fujitsu a Twoje dane osobiste

Jako jeden z czołowych dostawców produktów i technologii informatycznych, firma Fujitsu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w celu stałego ulepszania usług oferowanych klientom oraz do skutecznej ochrony danych osobowych naszych klientów, partnerów, dostawców, gości witryn internetowych i pracowników. W tym celu podjęliśmy na przykład działania techniczne i organizacyjne w celu szyfrowania wiadomości e-mail lub danych osobowych przesyłanych do naszych witryn internetowych.

Określenie „dane osobowe” obejmuje wszystkie informacje, które umożliwiają identyfikację określonej osoby.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do publicznych witryny firmy Fujitsu, które są dostępne w Internecie, bez aktywnego wprowadzania żadnych danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach pewne informacje dotyczące użytkownika są wymagane przez nas lub naszych partnerów w celu zapewnienia odpowiedniej i wszechstronnej obsługi. W takich sytuacjach możemy poprosić o przekazanie nam wymaganych danych osobowych na przykład przez zarejestrowanie się. Podczas procedury rejestracji uzyskamy zgodę użytkownika na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych innym stronom. 

Przed przekazaniem nam takich danych (tzn. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz zakresu użycia produktów i usług firmy Fujitsu) we wszystkich przypadkach poinformujemy o sposobie użycia takich danych lub przekazania ich innym stronom. Dodatkowo użytkownik może poprosić o naszą publiczną listę procedur lub wyświetlić ją pod adresem http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/imprint.html

Fujitsu a określone przeznaczenie / użycie danych do określonego celu

Ogólnie rzecz biorąc, firma Fujitsu będzie korzystać z dobrowolnie przekazanych danych osobowych (na przykład podczas rejestracji w jednej z naszych witryn internetowych lub podczas połączenia z infolinią) wyłącznie do celu, dla którego przekazano nam te dane, tzn. do udzielenia odpowiedzi na zapytania, przedstawienia żądanych ofert lub informacji, obsługi zamówień przez firmę Fujitsu bądź do zrealizowania naszych zobowiązań dotyczących dostawy lub usługi. Wyjątkiem są tu sytuacje, w których gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych ma na celu:

 • ochronę przed roszczeniami prawnymi; 
 • ochronę przed sporami sądowymi; przygotowywanie, negocjowanie i realizowanie transakcji biznesowych; 
 • realizację nakazów wydanych przez instytucję publiczną lub sąd bądź innych nakazów prawnych; 
 • lub w przypadku, gdy cel jest powiązany bezpośrednio z określonym przeznaczeniem, o którym użytkownik został wcześniej poinformowany.
 • Ponadto będziemy korzystać z pewnych ograniczonych danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych oraz do przeprowadzania badań opinii publicznych (bardziej szczegółowy opis zasięgu i zakresu takiego użycia danych osobowych znajduje się w sekcji „Reklama/marketing i badania opinii publicznej”).
 W zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, dla którego są zbierane dane osobowe, te dane osobowe użytkownika:

 • mogą być gromadzone, zapisywane, przetwarzane i przekazywane do firm w naszej grupie światowej, podmiotów zależnych i filii, jeżeli takie przetwarzanie jest wymagane w celu realizacji wcześniej wspomnianego celu; 
 • przekazywane innym stronom wyznaczonym przez firmę Fujitsu jako jej podwykonawcy; tacy podwykonawcy mogą znajdować się na obszarze Europy Wschodnie (np. w Polsce, Czechach, Rosji lub na Węgrzech) lub w regionie Azji i Pacyfikuj (np. w Japonii, Indiach lub Malezji), a przez to znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
W przypadku konieczności przekazania danych osobowych innej stronie znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym firma Fujitsu podejmie środki ostrożności przed przekazaniem danych, na przykład przez zawarcie klauzuli modelu UE, które zostały specjalnie utworzone na wypadek takich sytuacji w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

Reklama/marketing i badania opinii publicznej

W przypadku, gdy przekazane nad dane osobowe składają się z list lub innych podsumowań danych, które odwołują się wyłącznie do przynależności do określonej kategorii osób, imienia i nazwiska, stanowiska, tytułów akademickich, adresu i roku urodzenia, będziemy korzystać z takich danych osobowych w zakresie wymaganym do reklamowania naszych produktów, a także do celów marketingu i badań opinii publicznej.

Firma Fujitsu przeprowadza badania bezpośrednio lub we współpracy z instytutem badań rynku. Firma Fujitsu lub instytut badań rynku ocenia w tym kontekście różne tematy, takie jak ocena produktów, projekty i działania marketingowe, a także określone zainteresowania użytkowników i wymagania dotyczące produktów i usług firmy Fujitsu. Udział w badaniach umożliwia firmie Fujitsu zgromadzenie ważnych informacji, które mogą zostać wykorzystane do projektowania nowych produktów i usług tej firmie. W zakresie usług oferowanych przez instytut badań dla firmy Fujitsu, taki instytut będzie działać wyłącznie w imieniu firmy Fujitsu i zgodnie z jej instrukcjami. Dane osobowe zgromadzone podczas badań zostaną wykorzystane wyłącznie przez firmę Fujitsu do dalszego ulepszania własnych produktów i usług z uwzględnieniem informacji uzyskanych bezpośrednio od użytkownika. Wszystkie dodatkowe sposoby wykorzystania danych osobowych do wewnętrznych celów instytutu badań rynku są wykluczone, podobnie jak przekazywanie takich danych innej stronie.

Użytkownik ma prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec użycia danych osobowych do celów reklamy, marketingu i badań opinii publicznej. Taki sprzeciw będzie skuteczny w przyszłości.

Okres przechowywania

Firma Fujitsu przechowuje dane osobowe tylko przez czas: 

 • który może być wymagany do zrealizowania zobowiązań dostawy i świadczenia usług w ramach umowy; 
 • który może być wymagany w celu zapewnienia zgodności z określonymi przepisami okresami archiwizacji; 
 • który może być wymagany w celu podjęcia aktywności w kontekście odpowiedzialności dotyczącej produktów;
 • który może być wymagany do rozstrzygnięcia sporów i wyegzekwowania zawartych umów; 
 • aktywności konta użytkownika w firmie Fujitsu, jeśli użytkownik nie oznaczył go do usunięcia lub jeśli uprawnienie do użycia tych danych przez firmę Fujitsu nie zostało wycofane.

Fujitsu a używane technologie (pliki cookie, sygnały internetowe)

Gromadzimy informacje o użytkownikach naszych witryn internetowych w celu dalszego ulepszania obsługi i naszej oferty online. Pozwala to lepiej obsługiwać klientów firmy Fujitsu.

Do gromadzenia tych informacji używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są pobierane i zapisywane na komputerze użytkownika po odwiedzeniu witryny internetowej firmy Fujitsu. Takie pliki identyfikują określonego użytkownika i jego preferencje osobiste. Ponadto takie pliki mogą zawierać informacje techniczne. Jedną z podstawowych zalet jest brak konieczności ponownego wprowadzania danych zawartych w pliku cookie podczas każdej wizyty w witrynie internetowej. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można także odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić skorzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej. Informacje o usuwania plików cookie można znaleźć w pomocy przeglądarki.

Obecnie są używane następujące pliki cookie:

Plik cookie

Zastosowanie

ASP.Net_sessionId lub JSessionID

Używany przez formularze witryny internetowej i wyszukiwarkę w witrynie do przechowywania danych sesji. Ten plik cookie zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki.

„CPSMsa91AR” lub podobny

Używany przez formularze witryny internetowej do przechowywania wprowadzonych danych. Nazwa pliku cookie jest generowana losowo po każdym wypełnieniu formularza; plik cookie zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki.

_utma, _utmb, _utmc itp.

Używane przez usługę Google Analytics do śledzenia wyświetleń strony i innych danych statystycznych dotyczących użycia witryny internetowej. Nie są gromadzone żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Generowane są raporty przedstawiające liczbę wizyt na każdej stronie w witrynie internetowej. Dalsze informacje na temat usługi Google Analytics zawiera następna sekcja.

Użycie usługi Google Analytics

Ta witryna internetowa używa usługi Google Analytics — usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę użycia przez niego witryny. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące użycia tej witryny przez użytkownika są zwykle przesyłane na jeden z serwerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W tej witrynie internetowej została włączona usługa anonimizowania adresów IP, dzięki czemu adres IP zostaje najpierw skrócony przez firmę Google w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Działając w imieniu operatora tej witryny internetowej, firma Google wykorzysta te informacje do oceny użycia witryny przez użytkownika w celu stworzenia raportu dotyczącego aktywności w witrynie internetowej dla jej operatorów oraz w celu utworzenia usług powiązanych z użyciem witryny i Internetu. W żadnym przypadku firma Google nie będzie tworzyć powiązań między adresem IP przesłanym przez przeglądarkę użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Instalacji plików cookie można zapobiec przy użyciu odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić skorzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu danych osobowych generowanych przez pliki cookie i tworzeniu ich powiązania z użyciem witryny internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika), a także przetwarzaniu takich danych przez firmę Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod następującym adresem. Aktualne łącze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące lokalnie przepisy, można zapobiec gromadzeniu danych osobowych przez usługę Google Analytics, klikając przycisk „Nie akceptuję”, który jest dostępny przy pierwszej wizycie w witrynie internetowej firmy Fujitsu w danym kraju.

Dalsze informacje dotyczące warunków użycia i ochrony danych przez usługę Google Analytics są dostępne na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html w sekcji http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

Fujitsu a użycie i gromadzenie informacji w powiązaniu z serwisami społecznościowymi

Witryna internetowa firmy Fujitsu używa wtyczek serwisów społecznościowych, takich jak Xing, Twitter, Facebook, LinkedIn i Google+.

Takie wtyczki innych platform można rozpoznać za pomocą logo lub odpowiedniego tekstu z powiązanej platformy. W przypadku użycia jednej z takich wtyczek do wybrania naszej witryny, takie wtyczki mogą nawiązać bezpośrednie połączenie między używaną przeglądarką a odpowiednimi witrynami powiązanego serwisu społecznościowego.

Ponieważ taki transfer danych odbywa się bezpośrednio między przeglądarką użytkownika a odpowiednim serwisem społecznościowymi, firma Fujitsu nie ma dostępu do przesyłanych danych ani wiedzy na ich temat.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na jednej z takich platform lub zaloguje się do odpowiedniego serwisu społecznościowego w późniejszym momencie, wtyczki mogą automatycznie powiązać te informacje z kontem użytkownika. Oznacza to, że takie informacje zostaną przypisane do określonej osoby. Oczywiście ma to zastosowanie również w przypadku aktywnego użycia wtyczki lub dodania komentarzy.

Jeśli użytkownik kliknie na przykład przycisk w celu wyrażenia uznania (np. przycisk „Lubię to!” w serwisie Facebook®)” lub doda komentarz, istnieje prawdopodobieństwo przesłania różnych danych w zależności od operatora serwisu społecznościowego. Obejmuje to takie dane jak:

- adres IP;
- informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym;
- rozdzielczość ekranu;
- zainstalowane wtyczki przeglądarki, takie jak Adobe Flash Player;
- źródło użytkownika, jeśli użyto łącza (odnośna strona);
- adres URL aktualnej witryny.

Firma Fujitsu nie ma żadnej kontroli nad użyciem tych danych w odpowiednim serwisie społecznościowym.
Jeśli użytkownik korzysta z jednego z powyższych serwisów społecznościowych i udostępni uczestnikom tych serwisów lub platform zawartość, taką jak obrazy, informacje, dane kontaktowe, opinie osobiste lub dowolne inne rodzaje danych osobowych, taka zawartość nie będzie objęta niniejszym oświadczeniem firmy Fujitsu. W przypadku takiej zawartości obowiązują warunki użycia i zasady zachowania prywatności odpowiednich operatorów serwisów społecznościowych.

Dla informacji użytkownika przygotowaliśmy poniżej listę operatorów takich serwisów społecznościowych, których wtyczki są używane w witrynie internetowej firmy Fujitsu, a także ich zasad zachowania prywatności.

Serwis społecznościowy

Wybierz

Zasady zachowania prywatności

Twitter

https://twitter.com/

Zasady zachowania prywatności serwisu Twitter

Xing

www.xing.com

Zasady zachowania prywatności serwisu Xing

Google

http://www.google.com

Zasady zachowania prywatności serwisu Google

YouTube

www.youtube.com

Zasady zachowania prywatności serwisu YouTube

LinkedIn

http://www.linkedin.com/

Zasady zachowania prywatności serwisu LinkedIn

Facebook

http://www.facebook.com

Zasady zachowania prywatności serwisu Facebook

Pinterest

http://pinterest.com/

Zasady zachowania prywatności serwisu Pinterest

Slideshare

www.slideshare.net

Zasady zachowania prywatności serwisu Slideshare

Użycie łączy zewnętrznych

Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn innych stron, które nie są powiązane z firmą Fujitsu. Po kliknięciu takiego łącza nie mamy żadnej kontroli nad gromadzeniem, przechowywaniem lub przetwarzaniem żadnych ewentualnych danych osobowych przesłanej innej stronie przez kliknięcie łącza (takich jak adres IP lub adres URL witryny zawierającej łącze), a także nie mamy żadnej kontroli nad zachowaniem takiej innej strony. Z tego powodu firma Fujitsu nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez takie inne strony.

Fujitsu a jej partnerzy i dostawcy

Firma Fujitsu udostępnia platformy internetowe dla swoich partnerów i dostawców. Takie witryny mogą być używane dopiero po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Dane osobowe i informacje uzyskiwane przez firmę Fujitsu w związku z rejestracją są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez firmę Fujitsu w celu obsługi i ogólnego rozwoju relacji biznesowych. Wymiana informacji z partnerami i dostawcami zawsze odbywa się na podstawie zawartych kontraktów i umów o nieujawnianiu między firmą Fujitsu, partnerami i dostawcami.

Fujitsu a kontrola eksportu

Firma Fujitsu działa na całym świecie i zajmuje się handlem międzynarodowym, dostarczając swoje produkty do Niemiec, Unii Europejskich i krajów spoza Unii Europejskiej. W ramach ogólnych transakcji biznesowych jesteśmy zobowiązani do stosowania kontroli eksportu w zakresie produktów/krajów, konsygnatariuszy i użytku końcowego.

Takie działania są oparte na przepisach dotyczących kontroli eksportu, które obowiązują w Niemczech, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, a także które stanowią część przepisów japońskich urzędów ds. eksportu. Do celów niniejszych zasad ochrony prywatności stosujemy tylko weryfikację osobistych konsygnatariuszy (firm, organizacji i osób) względem odpowiednich, ogólnie dostępnych list podmiotów objętych sankcjami, które obowiązują w Niemiec, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

W ramach tej weryfikacji firma Fujitsu regularnie porównuje dane dostawy i osobiste (adres i dane osobiste) z danymi znajdującymi się na takich listach podmiotów objętych sankcjami. Firma Fujitsu nie ponosi odpowiedzialności za zawartości takich list podmiotów objętych sankcjami.

W zależności od wyników kontroli, firma Fujitsu jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich działań w kontekście przepisów kontroli eksportu, które zostały przyjęte przez Niemcy, Unię Europejską, Stany Zjednoczone i Japonię.

Fujitsu a prawa licencyjne, znaki towarowe i prawa autorskie

Firma Fujitsu przestrzega praw do licencji, znaków towarowych, praw autorskich, zarejestrowanych znaków towarowych, patentów i własności zarówno własnych, jak i należących do klientów, dostawców, partnerów lub, jeśli ma to zastosowanie, do nieznanych stron trzecich. Firma Fujitsu zastrzega sobie prawo do użycia danych osobowych w celu przedstawienia i wykorzystania wymienionych powyżej praw w przypadku ich naruszenia lub uzasadnianego podejrzenia takiego naruszenia, co z kolei oznacza, że takie prawa lub własność firmy Fujitsu albo jej klientów, dostawców, partnerów, lub, jeśli ma to zastosowanie, także nieznanych stron trzecich zostały rzeczywiście naruszone.

Prawo do wycofania i usunięcia danych osobowych

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i użycie danych osobowych. Takie wycofanie zgody będzie skuteczne w przyszłości.

W przypadku, gdy użytkownik wycofa zgodę na przechowywanie danych osobowych, usunięcie takich danych zostanie wykonane, jeśli będzie wiadomo, że dane osobiste nie będą już potrzebne do realizacji celu przechowywania lub jeśli przechowywanie danych będzie niezgodne z prawem z dowolnych innych przyczyn prawnych.

Pytania dotyczące zasad ochrony prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących tych wyjaśnień, a także sugestii lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowym (co obejmuje np. prośbę o poprawienie, zablokowanie lub usunięcie danych osobowych bądź wycofanie zgody na ich użycie), należy skontaktować z pracownikiem firmy Fujitsu odpowiedzialnym za ochronę danych: Datenschutzbeauftragter@ts.fujitsu.com 

Niezależnie od naszych działań w celu zachowania aktualności i dokładności przechowywanych przez nas danych użytkowników, po otrzymaniu wniosku poprawimy wszystkie błędne dane użytkownika, jakie przechowujemy.

Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku użycia tego formularza kontaktowego zostanie udzielona odpowiedź tylko na pytania dotyczące wyjaśnienia niniejszych zasad ochrony prywatności.

Nie zostanie udzielona odpowiedź na żadne pytania dotyczące produktów i usług firmy Fujitsu. Do tego celu należy użyć innych źródeł informacji
dotyczących produktów i usług, jakie są oferowane przez firmę Fujitsu.

Obowiązywanie niniejszych zasad ochrony prywatności

Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania w witrynach internetowych firmy Fujitsu. Wszystkie wcześniejsze wersje tych zasad ochrony prywatności zostają unieważnione w momencie opublikowania ich nowej wersji.

Najbardziej aktualna wersja niniejszych zasad ochrony prywatności jest zawsze dostępna na stronie głównej tej witryny internetowej. W przypadku zmodyfikowania tych zasad ochrony prywatności odpowiednie zmiany zostaną przedstawione w tej witrynie internetowej. Aby zapewnić stały przegląd danych osobowych, które są przez nas gromadzone, oraz sposób ich użycia, w tym miejscu udostępniamy także poprzednie wersje tych zasad ochrony prywatności, wskazując ich datę i numer wersji. Ponadto będziemy terminowo informować o zmianach i zapewniać możliwość odnowienia swojej zgody na przechowywanie i użycie danych osobowych.

Data: 15.10. 2014 r.

Wersja: 2.0