GTM-MQCD359
Skip to main content

ETERNUS Snapshot Manager

ETERNUS Snapshot ManagerCoraz więcej przedsiębiorstw zwraca się dziś ku migawkom bazującym na macierzach. Mają one za zadane wesprzeć lub zastąpić starsze rozwiązania do ochrony danych, które nie są już w stanie sprostać lawinowemu przyrostowi ilości informacji. Istniejące rozwiązania do tworzenia migawek różnią się funkcjonalnością, stopniem zautomatyzowania, wymaganiami stosowania skryptów, obsługiwanym sprzętem i uwzględnianiem kontekstu aplikacji. Przy wykonywaniu kopii baz danych i aplikacji trzeba zawsze uwzględniać ich charakterystyki kopiowania, a zarządzanie migawkami może być trudne i kosztowne. Utworzenie migawek spójnych z aplikacjami wymaga od administratora wykonania wielu manualnych zadań i uruchamiania wielu skryptów.

ETERNUS Snapshot Manager to bardzo funkcjonalne i niewymagające użycia skryptów oprogramowanie do zarządzania i katalogowania spójnych z aplikacjami migawek z macierzy systemu ETERNUS DX. Umożliwia ono precyzyjne, szybkie i spójne odzyskiwanie danych w środowiskach fizycznych i wirtualnych, minimalizując w ten sposób czas przerw w pracy i poprawiając wydajność firmy. Oprogramowanie umożliwia centralizację zarządzania migawkami w macierzach ETERNUS DX i automatyzuje odzyskiwanie obiektów, aplikacji i baz danych.

Zalecany plan serwisowy: wsparcie techniczne 24 x 7 Fujitsu dla usług w przedsiębiorstwach.

ETERNUS Snapshot Manager

FunkcjeKorzyści
Zgodność
 • Obsługa migawek w największej na rynku gamie aplikacji i systemów plików
 • Poprawa dostępności danych i wydajności firmy
 • Eliminacja dużej części kosztów zarządzania i operacji
 • Łatwość użycia — zmniejszenie ilości prac administracyjnych i zapotrzebowania na zasoby IT
Spójność
 • Gwarancja spójności obsługi danych w odniesieniu do aplikacji 
 • Tworzenie indeksu i katalogu danych migawek
 • Poprawa dostępności danych i wydajności firmy
 • Lepsza ochrona krytycznych danych przy niewielkim obciążeniu dla działalności firmy
 • Uproszczenie ochrony aplikacji i przyspieszenie procesów odzyskiwania w celu ograniczenia do minimum zakłóceń w działaniu firmy
Automatyzacja
 • Brak skryptów
 • Możliwość kompleksowego planowania
 • Zintegrowane funkcje raportowania
 • Poprawia wskaźniki RPO i RTO, umożliwiając częstsze wykonywanie kopii i szybsze przywracanie
 • Łatwość użycia — zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby IT i pracę administratorów
 • Eliminacja ryzyka, poprawa sprawności i skuteczności działania firmy
Zarządzanie
 • Pojedyncza konsola z centralnym GUI do zarządzania wieloma macierzami ETERNUS DX
 • Łatwość obsługi
 • Wyższa produktywność
 • Niższe wydatki na infrastrukturę i operacje
Precyzja
 • Szybkie znajdowanie i odzyskiwanie poszczególnych plików w zindeksowanych migawkach
 • Dokładne i spójne odzyskiwanie aplikacji i plików
 • Poprawa dostępności danych i wydajności firmy
 • Przyspieszenie i uproszczenie procesu odzyskiwania

Dane ogólne
Obsługiwane urządzenia Systemy dyskowej pamięci masowej ETERNUS DX100 S3 
ETERNUS DX200 S3 
ETERNUS DX500 S3 
ETERNUS DX600 S3 
ETERNUS DX80 S2
ETERNUS DX90 S2
ETERNUS DX410 S2
ETERNUS DX440 S2
ETERNUS DX8700 S2
Supported Interface
SAN interface Fibre Channel, iSCSI
Obsługiwane aplikacje
Microsoft Exchange
SQL
SharePoint
IBM DB2, Lotus Notes
Oracle Oracle DB
SAP SAP w systemie Oracle
Oracle (Open Source) My SQL
Obsługiwane systemy operacyjne
Microsoft Windows
Linux CentOS, Oracle Enterprise, Red Hat, SUSE Enterprise Server
Unix (1) Solaris, HP-UX, IBM AIX
Hypervisor VMware, Hyper-V
Uwagi
(1) Tylko w wersjach specjalnych


Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Arkusz danych: ETERNUS Snapshot ManagerOpen a new window