GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Pamięć masowa >
  5. Systemy dyskowych pamięci masowych >
  6. Dyskowa pamięć masowa: ETERNUS DX Family

Dyskowa pamięć masowa: ETERNUS DX Family

ETERNUS – pamięć masowa z firmą w centrum

Dzięki połączeniu najwyższej wydajności architektury i automatycznego zarządzania jakością usług pamięci masowe Fujitsu serii ETERNUS DX dopasowują zasoby pamięci masowej do priorytetów firmy, umożliwiając lepsze wykorzystanie systemu i uzyskanie zwiększonej konsolidacji systemu oraz szybszego zwrotu z inwestycji. Zunifikowane, skalowalne systemy poziomu wejściowego i średniego, spójna koncepcja rodziny umożliwiająca ulepszanie systemów oraz ETERNUS SF, zunifikowany pakiet zarządzania linią produktów, zmniejszają koszty operacyjne i migracyjne. ETERNUS SF zapewnia funkcjonalność dla przedsiębiorstw w klasie podstawowej i średniej oraz umożliwia wdrażanie koncepcji odzyskiwania sprawności po awarii i elastyczne pojęcie ciągłości biznesu dla różnych rozmiarów modeli, zmniejszając w ten sposób koszty inwestycyjne.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX60 S3 ETERNUS DX60 S3 left side

Zapewnienie niezawodnego działania w przystępnej cenie sprawia, że ETERNUS DX60 S3 to idealny system dyskowej pamięci masowej dla małych i średnich środowisk informatycznych. Darmowe oprogramowanie do zarządzania, które umożliwia elastyczną obsługę różnych połączeń sieci i typów dysków oraz wyjątkową skalowalność pamięci masowej, jest doskonałym rozwiązaniem do ujednolicania danych i wirtualizacji projektów.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX100 S3 ETERNUS DX100 right side

Skalowalny i zunifikowany system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX100 S3 zapewnia funkcjonalność klasy korporacyjnej małym i średnim firmom oraz oddziałom dużych firm, oferując doskonały współczynnik cena/wydajność. To doskonałe rozwiązanie z zakresu konsolidacji danych w przypadku wirtualizacji serwera, poczty e-mail, bazy danych i aplikacji dla firm oraz centralnych usług obsługi plików.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX200 S3 ETERNUS DX200 right side

Skalowalny i zunifikowany system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX200 S3 zapewnia funkcjonalność klasy korporacyjnej małym i średnim firmom oraz oddziałom dużych firm, oferując doskonały współczynnik cena/wydajność. To doskonałe rozwiązanie z zakresu konsolidacji danych w przypadku wirtualizacji serwera, poczty e-mail, bazy danych i aplikacji dla firm oraz centralnych usług obsługi plików.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX500 S3 ETERNUS DX500 with disk enclosure right side

Skalowalny i zunifikowany system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX500 S3 zapewnia najwyższą wydajność pamięci masowej i automatyczne zarządzanie jakością usług, umożliwiając maksymalne wykorzystanie systemu. To doskonałe rozwiązanie z zakresu konsolidacji danych w bazach o dużej skali, aplikacji o kluczowym znaczeniu dla firmy oraz analiz biznesowych / dużych ilości danych, a także dla wymagających środowisk serwerów i wirtualizacji stanowisk — a wszystko to w jednym systemie.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX600 S3 ETERNUS DX500 with disk enclosure right side

Skalowalny i zunifikowany system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX600 S3 zapewnia najwyższą wydajność pamięci masowej i automatyczne zarządzanie jakością usług, umożliwiając maksymalne wykorzystanie systemu. To doskonałe rozwiązanie z zakresu konsolidacji danych w bazach o dużej skali, aplikacji o kluczowym znaczeniu dla firmy oraz analiz biznesowych / dużych ilości danych, a także dla wymagających środowisk serwerów i wirtualizacji stanowisk — a wszystko to w jednym systemie.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX8700 S3 ETERNUS DX8700 S3 /DX8900 S3  - base unit -right side

Pamięć masowa Fujitsu ETERNUS DX8700 S3 jest rozwiązaniem przeznaczonym dla dużych przedsiębiorstw. Doskonale nadaje się do zarządzania danymi krytycznych aplikacji firmowych oraz do konsolidacji dużych centrów danych. Architektura Quad Star z kontrolerami w liczbie od 2 do 8 zapewnia maksymalną pojemność 1536 napędów i wydajność na poziomie miliona operacji wejścia/wyjścia na sekundę.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX8900 S3 ETERNUS DX8700 S3 /DX8900 S3  - base unit + extension -right side

Pamięć masowa Fujitsu ETERNUS DX8900 S3 jest rozwiązaniem przeznaczonym dla dużych przedsiębiorstw. Doskonale nadaje się do zarządzania danymi krytycznych aplikacji firmowych oraz do konsolidacji największych centrów danych. Architektura Quad Star z kontrolerami w liczbie od 2 do 24 zapewnia maksymalną pojemność 4608 napędów i wydajność ponad 4 milionów operacji wejścia/wyjścia na sekundę.

ETERNUS SF – oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową ETERNUS SF Storage Management Software

Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową ETERNUS SF to jednolite rozwiązaniedla całej serii ETERNUS DX. Wszystkie kluczowe procesy zarządzania zasobami pamięci masowej, monitorowania, raportowania, przechowywania wielopoziomowego, zarządzania wydajnością, odporności na awarie i ciągłości biznesowej są zintegrowane. Jednolite zarządzanie całą infrastrukturą pamięci masowej obejmuje wszystkie systemy pamięci masowej ETERNUS DX od poziomu wejściowego do poziomu wysokiego, a także infrastruktury serwera wirtualnego.

Wydajne zarządzanie migawkami w systemach dyskowej pamięci masowej ETERNUS DX ETERNUS Snapshot Manager

ETERNUS Snapshot Manager to bardzo funkcjonalne i niewymagające użycia skryptów oprogramowanie do zarządzania i katalogowania spójnych z aplikacjami migawek z macierzy systemu ETERNUS DX.

Historia klastra pamięci masowej Storage Cluster

Czy w Twojej firmie dane muszą być przez cały czas dostępne dla baz danych, maszyn wirtualnych i stron internetowych? Czy szukasz bezpiecznego i automatycznego transparentnego przełączania? Czy chcesz poznać rozwiązanie, które opłaca się bardziej niż wirtualizacja pamięci masowej?

ETERNUS DX with VMware VVOL VMware VVol

Stale rośnie liczba instalowanych maszyn wirtualnych, na których uruchamiane są różnego rodzaju usługi biznesowe dla środowisk VMware — od prostych rozwiązań do udostępniania plików po aplikacje biznesowe o kluczowym znaczeniu