Skip to main content

Avoid IT Errors

IT downtimes caused by faults can best be kept to a minimum by trying to avoid such faults and IT bottlenecks in a proactive manner.

AVAS (BS2000)

System zarządzania zadaniami BS2000 umożliwia automatyzację produkcji zadań w celu ograniczenia wpisów dialogowych do minimum.

JV (BS2000)

Zmienne zadań w systemie BS2000 to elementy danych, które umożliwiają wymianę informacji między poszczególnymi użytkownikami lub między użytkownikami a systemem operacyjnym.

openSM2

Dostarcza obszerne dane monitorowania w celu poprawy wydajności systemów serwerów BS2000, systemów opartych na systemach Solaris, Linux i Windows, serwera VMware ESX, Xen i systemów pamięci masowej ETERNUS DX, Symmetrix, CLARiiON i FibreCAT oraz dodatkowo wszystkich systemów wspomagających standard SNMP.

BS2000 OSD/BC V11.0

BS2000 OSD/BC is the mainframe operating system for BS2000 Servers. It delivers services of the highest quality for transaction systems and data and extends these quality standards to new applications based on the latest software technologies. It is unrivaled in providing an available, scalable, high-performance platform for business-critical applications that is totally compatible across numerous versions.

SDF-P (BS2000)

Rozszerzenie języka poleceń BS2000 do języka programowania, w którym programowanie strukturalne może być wykonywane w taki sposób jak w językach programowania wysokiego poziomu.