Skip to main content

Avoid IT Errors

IT downtimes caused by faults can best be kept to a minimum by trying to avoid such faults and IT bottlenecks in a proactive manner.

AVAS (BS2000)

System zarządzania zadaniami BS2000 umożliwia automatyzację produkcji zadań w celu ograniczenia wpisów dialogowych do minimum.

JV (BS2000)

Zmienne zadań w systemie BS2000 to elementy danych, które umożliwiają wymianę informacji między poszczególnymi użytkownikami lub między użytkownikami a systemem operacyjnym.

openSM2

Dostarcza obszerne dane monitorowania w celu poprawy wydajności systemów serwerów BS2000, systemów opartych na systemach Solaris, Linux i Windows, serwera VMware ESX, Xen i systemów pamięci masowej ETERNUS DX, Symmetrix, CLARiiON i FibreCAT oraz dodatkowo wszystkich systemów wspomagających standard SNMP.

BS2000 OSD/BC V10.0

BS2000 OSD/BC V10.0 - Usually parallel with the new SE Business Servers and the SE Manager for central administration is the development and release of FUJITSU Software BS2000 OSD/BC V10.0 with General release in April 2015

SDF-P (BS2000)

Rozszerzenie języka poleceń BS2000 do języka programowania, w którym programowanie strukturalne może być wykonywane w taki sposób jak w językach programowania wysokiego poziomu.