GTM-MQCD359
Skip to main content

Partnerzy strategiczni

Same zalety

Nasza lista strategicznych partnerów, z którymi współpracujemy przy tworzeniu rozwiązań biznesowych zawiera same osobistości świata IT. Wśród nich znajdują się czołowi producenci oprogramowania, jak firmy Microsoft, SAP i Oracle, firma Intel, największy producent układów ma świecie, oraz integratorzy systemów, jak np. firma Siemens IT Solutions and Services. Jedną z naszych głównych ról jest łączenie nowoczesnych rozwiązań tworzonych przez te firmy, aby zapewnić klientom korzyści wszystkich produktów w tej branży. Liczba i skala wspólnie zrealizowanych projektów jest najlepszą ilustracją rozległości partnerstw, jakie utrzymujemy z innymi firmami.