Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Firma Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 tys. osób i jest częścią Grupy Fujitsu (Fujitsu Group) prowadzącej działalność na całym świecie.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa Corporate Social Responsibility

Grupa Fujitsu Group kieruje się w swoich działaniach postanowieniami Globalnego Porozumienia ONZ (United Nations Global Compact). Popieramy dziesięć zasad Globalnego porozumienia ONZ w czterech obszarach: praw człowieka, zatrudnienia, środowiska i przeciwdziałania korupcji i podejmujemy inicjatywy związane z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstwa (CSR). Jako firma o zasięgu globalnym Fujitsu promuje odpowiedzialny styl zarządzania, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społecznego.

Ochrona środowiska Environmental Care

Ochrona środowiska jest sprawą największej wagi dla kierownictwa Fujitsu, które prowadzi działania na rzecz zrównoważonego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.