GTM-MQCD359
Skip to main content

Ochrona Środowiska w Polsce

Firma kieruje się w swoich działaniach następującymi zasadami dotyczącymi ochrony środowiska:

  • Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczeństwa za ochronę środowiska.
  • Cały czas podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu naszej działalności na środowisko. Należy nadmienić, że nie ograniczamy się w tym zakresie do wymogów prawa.
  • Każdy pracownik zostaje przeszkolony w zakresie etosu ekologicznego firmy i jest zobowiązany do działania w sposób odpowiedzialny ekologicznie.

Aktualna Polityka Środowiskowa Fujitsu dostępna jest TUTAJ>> (140 KB)

 

Obraz PS

 

Naszą polityką środowiskową jest: 

 

·        Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i energii w całym obszarze naszej działalności

·        Wzrost i popieranie świadomości poprzez dokształcanie ekologiczne naszych pracowników

·        Informowanie społeczeństwa o naszych działaniach proekologicznych

·        Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem

 

Deklarujemy się do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania środowiskowego poprzez zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i ograniczenia ich wpływów na środowisko naturalne człowieka.

Nasza działalność jest prowadzona przy możliwie najmniejszym szkodliwym wpływie na środowisko naturalne człowieka z poszanowaniem prawa ochrony środowiska.

Recykling w Polsce

Pro-ekologiczne nastawienie firmy Fujitsu pokrywa się z wypełnieniem wymogów jakie stawia przed nami polskie ustawodawstwo jak i Unia Europejska. Ze wspomnianych obowiązków pomagają nam wywiązać się organizacje odzysku, z którymi mamy podpisane stosowne umowy a są to:
• ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
• Reba Organizacja Odzysku S.A.
• Polska Organizacja Odzysku INTERSEROH Organizacja Odzysku S.A.

 
Dzięki współpracy z tymi firmami możemy Państwu zapewnić możliwość bezpłatnego odbioru:
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
• zużytych baterii
• opakowań

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:
Agnieszka.Soroka.ext@ts.fujitsu.com