GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. O Fujitsu >
 3. Więcej o Fujitsu CEMEA&I >
 4. Dbałość o środowisko >
 5. 4 wskazówki ułatwiające zaoszczędzenie energii

4 wskazówki ułatwiające zaoszczędzenie energii

Wiele firm bagatelizuje wielkość zużycia energii przez sprzęt, szczególnie jeśli chodzi o tysiące stanowisk roboczych wyposażonych w komputery. Im mniejsza efektywność energetyczna tych urządzeń, tym wyższe koszty użytkowania. Firmy z branży ICT, pod przewodnictwem Fujitsu, opracowują rozwiązania technologiczne mające na celu obniżenie ponoszonych przez nie kosztów. Oszczędność energii to jednak coś więcej niż tylko kwestia kosztów. Oszczędzając energię chronimy nasze środowisko naturalne. Ekologiczne podejście nie wymaga wielkiego wysiłku. Oto kilka prostych rad:

1. Wyłączaj komputer i monitor

Po zakończeniu pracy należy wyłączyć komputery i monitory z sieci za pomocą wyłącznika głównego, wyłącznika na listwie lub łącznika wtykowego. Zapobiega to niepotrzebnemu zużyciu energii w trybie czuwania.

2. Zmień ustawienia zarządzania energią na optymalne

Dzięki zmianie ustawień zarządzania energią w systemie operacyjnym można dostosować zużycie energii przez komputer do indywidualnego rytmu pracy. Należy szczególnie pamiętać o tym, aby po zakończeniu pracy z komputerem wyłączać monitor, gdyż zwykle wyłączamy tylko sam komputer. Przełączane gniazdo zasilania monitora firmy Fujitsu zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii, kiedy monitor przechodzi w nocy w tryb czuwania. Ale najwięcej energii można zaoszczędzić, unikając nieefektywnego korzystania z komputera. 

Wartości ustawień zarządzania energią komputera lub notebooka można wprowadzić również ręcznie:

 • Ustaw wskaźnik myszy na monitorze i naciśnij jej prawy przycisk
 • We właściwościach wybierz zakładkę “wygaszacz ekranu” — rozdział “pobór mocy”
 • Naciśnij “Moc…”

Zalecane ustawienia dla najmniejszego zużycia mocy

Ustawienia dla sieci baterii
Wyłączanie ekranu 10 min 5 min
HD wyłączone 15 min 10 min
Tryb czuwania 20 min 15 min
Hibernacja 1 h 30 min

3. Przy zakupie nowego komputera sprawdzaj jego etykietę.

Przy zakupie nowego komputera warto pomyśleć o środowisku i sprawdzić oznaczenia ekologiczne. Na stronie www.eu-energystar.org Komisja Europejska udostępnia szczegółowe informacje na temat etykiety ENERGY STAR®, którą otrzymują produkty ekologiczne, jak również na temat zużycia energii przez komputery stosowane w biurach. Na stronie znajduje się kalkulator do obliczania energii pobieranej przez komputery, monitory i sprzęt do cyfrowego przetwarzania obrazów w biurach, urzędach i domach prywatnych. Umożliwia on dokonanie dokładnych obliczeń i porównania poboru mocy i ponoszonych w związku z tym kosztów w zależności od różnych czynników. Należy do nich cena zakupu, okres amortyzacji sprzętu, różne scenariusze codziennego wykorzystania sprzętu i związany z nimi pobór mocy, łącznie z przypadkiem ciągłego korzystania z urządzeń. Wzięto nawet pod uwagę wpływ systemu klimatyzacji na zużycie energii elektrycznej.

Certyfikaty

 • Blue Angel
 • DIN EN ISO 14001
 • Certyfikat Nordic Swan przyznany wszystkim naszym profesjonalnym komputerom ESPRIMO i profesjonalnym notebookom LIFEBOOK
 • TCO’03 przyznany naszym wszystkim wyświetlaczom