GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Firma Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 tys. osób i jest częścią Grupy Fujitsu (Fujitsu Group) prowadzącej działalność na całym świecie.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa Corporate Social Responsibility

Grupa Fujitsu Group kieruje się w swoich działaniach postanowieniami Globalnego Porozumienia ONZ (United Nations Global Compact). Popieramy dziesięć zasad Globalnego porozumienia ONZ w czterech obszarach: praw człowieka, zatrudnienia, środowiska i przeciwdziałania korupcji i podejmujemy inicjatywy związane z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstwa (CSR). Jako firma o zasięgu globalnym Fujitsu promuje odpowiedzialny styl zarządzania, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społecznego.

Blow the whistle – Fujitsu’s Speakup to Compliance programme Blow the whistle

Blow the whistle – Fujitsu’s Speakup to Compliance programme

Ochrona środowiska Environmental Care

Ochrona środowiska jest sprawą największej wagi dla kierownictwa Fujitsu, które prowadzi działania na rzecz zrównoważonego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.