GTM-TSM2CGB
Skip to main content
  1. Home >
  2. About Fujitsu >
  3. Over Fujitsu Nederland >
  4. Dienst Werk & Inkomen, Amsterdam

Dienst Werk & Inkomen, Amsterdam

In 2005 zijn de Sociale Dienst Amsterdam, Maatwerk, NV Werk een nieuwe uitdaging aangegaan. De drie organisaties voor sociale dienstverlening leverden voornamelijk inkomensgerichte diensten aan klanten. Met de komst van de Wet Werk en Bijstand en Wet Maatschappelijke Ondersteuning lag de nadruk meer op werk en integratie. Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen
De nieuwe wet en regelgeving lagen ten grondslag aan de transformatie naar de nieuwe organisatie Dienst Werk en Inkomen.

In 2005 zijn de visie en de ambities van DWI naar een Beleidsplan en het Transformatieplan vertaald. In de plannen waren drie centrale thema’s geformuleerd: slagvaardigheid, ketensamenwerking en prestatiegerichtheid. Vanuit het Beleidsplan is een programma gestart waarin de integratie van organisatieonderdelen en transformatie naar de nieuwe DWI organisatie werd gecombineerd met ‘het huis op orde plannen’.

Fujitsu heeft samen met de architecten van DWI het architectuurprogramma Odyssee opgesteld om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

Download de gehele case study: Dienst Werk & Inkomen, Amsterdam [184 KB]