GTM-TSM2CGB
Skip to main content

Regelgeving

Regelgeving

De verwijdering van afgedankte elektronische apparatuur heeft jarenlang hoog op de agenda van de Europese Unie gestaan. Uiteindelijk heeft de EU twee wettelijke besluiten vastgesteld om het probleem aan te pakken: de richtlijnen WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) en RoHS (Restriction of Hazardous Substances). WEEE trad in werking op 13 augustus 2005 en eist van Europese producenten dat ze hun afgedankte producten terugnemen. Het voornaamste doel hiervan is de hoeveelheid afval die moet worden verwijderd te verminderen door middel van inzamelingssystemen, en recycling en hergebruik van materialen te bevorderen. RoHS trad halverwege 2006 in werking en verbiedt het gebruik van stoffen als lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en gebromeerde vlamvertragers. Gedetailleerdere en recente informatie over WEEE en RoHS vindt u op de website van de Europese Commissie.