GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Toimialat >
 3. Julkishallinto >
 4. Valtionhallinto tehostaa prosesseja ja säästää digitalisaation avulla

Valtionhallinto tehostaa prosesseja ja säästää digitalisaation avulla

Fujitsu digitalisoi valtionhallinnon palveluprosessit ja toteuttaa kitkattomia asiakaskokemuksia sujuvamman yhteiskunnan rakentajana ja integraattorina.

Fujitsu valtiohallinnon ict-kumppanina

 • Luomme arvoa valtiotoimialan asiakkaille digitalisoimalla palveluprosessit sekä edistämällä kitkattomia asiakaskokemuksia.
 • Laadukkaat palvelumme ja modernit ratkaisumme integroituvat valtion omaan palvelutuotantomalliin.
 • Olemme paikallinen, kuunteleva, tietoturvallinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen kokonaistoimittaja.
 • Olemme luotettava, kasvava ja kehittyvä kumppani
 • Uskomme avoimiin ympäristöihin ja pystymme toimimaan fiksusti modernissa monitoimittajaympäristössä
Fujitsulla on pitkäaikainen ja luottamuksellinen asiakassuhde useiden valtionhallinnon virastojen ja hallinnonalojen kanssa. Meille on kertynyt runsaasti kokemusta myös loppukäyttäjäpalveluiden tuottamisesta valtionhallinnon it-palvelukeskuksien kautta. Merkittäviä asiakkaitamme ovat muiden muassa Verohallinto, Valtori, VTT, Veikkaus ja Raha-automaattiyhdistys.

Tuotamme palvelut siten, että tietovirrat pysyvät ja hallintatyöt tehdään Suomessa.

Fujitsu kehittää ja tehostaa valtionhallinnon toimintaa muun muassa
 • digitalisoimalla hallinnon toimintoja älykkäillä ict-ratkaisuilla
 • kehittämällä kansalaisten ja viranomaisten vuorovaikutusta sähköisen asioinnin ratkaisuilla 
 • toteuttamalla joustavan, modulaarisen ja loppukäyttäjälähtöisen perustietotekniikkaympäristön

Valtionhallinnolle sujuva ja helppo asiakaskokemus
Valtionhallinnon tarjontamme pääteemat

Asian- ja asiakirjanhallinnan tehtävät ovat usean viraston keskeisimpiä prosesseja. Fujitsu on toteuttanut lukuisia ministeriöiden ja virastojen asianhallinnan ja älykkään arkistoinnin ratkaisuja, jotka toimivat lähes kaikkien viraston työntekijöiden työkaluina. Järjestelmistä toteutetaan asiointiliittymiä kansalaisille. Lue lisää: CaseM-asianhallintaratkaisu säästää hermoja ja rahaa

Sähköisen asioinnin ratkaisut ja asiointialustat tarjoavat kustannustehokkaita ratkaisuja ajasta ja paikasta riippumattomiin kansalaiskohtaamisiin. Fujitsulla on useita esimerkkitoteutuksia (esimerkiksi verohallinto), joilla valtionhallinto järkeistää palveluprosesseja sähköisen asioinnin keinoin. Kyse on verkossa tehdyn kansalaislomakkeen täyttämisen sijaan koko taustalla tapahtuvan prosessin sähköisestä kulusta ja automatisoinnista.

Luotettava tunnistaminen ja ehdoton tietoturva ovat julkishallinnolle suunnattujen ratkaisujemme tärkeimpiä ominaisuuksia. Erityisen vahvaa osaamista ja useita asiakastoteutuksia Fujitsulla on käyttäjähallinta-, hakemisto-, sanomanvälitys- ja varmennejärjestelmistä.

Fujitsu on toteuttanut muun muassa julkishallinnon yhteisen Vetuma-järjestelmän, joka on kansalaisille tarkoitettu verkkotunnistus- ja maksamisjärjestelmä. Se mahdollistaa yhtenäisen tunnistautumisen ja verkkomaksamisen kaikkiin julkishallinnon kansalaispalveluihin. Merkittäviä tämän alueen palveluita ovat myös virkamiehen tunnistus- ja pääsynhallintapalvelu sekä kansalliset varmennepalvelut.

Julkishallinnon kommunikaatioratkaisut tarjoavat personoidun näkymän tietoon eri käyttäjäryhmille. Ratkaisuja voi käyttää sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä ja niiden kautta voidaan rakentaa suora väylä erilaisiin operatiivisiin sovelluksiin.

Kaiken it:n kivijalkana toimivat Fujitsun perustietotekniikkaratkaisut, jotka tyypillisesti tarkoittavat työasema- ja mobiiliympäristön loppukäyttäjäpalveluita sekä häiriöttömästi, turvallisesti ja ympärivuorokautisesti toimivaa palvelinympäristöä.

» Katso esimerkkejä digitaalisista toteutuksistammeOpen a new window

Kysy lisää: Fujitsun valtionhallinnon ratkaisut 

Kysy lisää ratkaisuistamme:

Lähetä sähköpostia mika.koskinen(at)fi.fujitsu.com tai
soita p. 050 3725 966

Helppoa ja tehokasta tiedonhallintaa, käyttäjätarina