GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Toimialat >
  3. Julkishallinto >
  4. Kunnallishallinto

Digitaalinen transformaatio tehostaa kunnallishallinnon toimintaprosesseja

Digitalisaatio ja maakuntauudistus mullistavat molemmat kuntien toimintaa. Tulevaisuuteen on varauduttava, palveluita on digitalisoitava ja kustannuksia pienennettävä. Fujitsu auttaa kuntia ja kaupunkeja rakentamaan ihmiskeskeisempää, älykkäämpää yhteiskuntaa.

Digitaalinen transformaatio tuo mukanaan merkittäviä uusia mahdollisuuksia yhtäältä tehostaa toimintaa ja toisaalta palvella kuntalaisia entistä paremmin.

Digitaalinen transformaatio tuottaa parempia asiakaskokemuksia

Nopea digitaalinen palvelu hyödyttää kaikkia kuntalaisia ja parantaa palvelukokemusta. Sujuvat sähköiset prosessit lisäävät myös työntekijöiden motivaatiota, vähentävät rutiinitoimenpiteitä ja paperitöitä sekä vapauttavat organisaation resurssit päätöksentekoon ja palvelemiseen. Fujitsun avulla paikallishallinnot voivat saavuttaa digitaaliset tavoitteensa, keventää entuudestaan kuormitettujen osastojen taakkaa sekä tuottaa lisäarvoa koko yhteisölle.

Sisäiset prosessit paranevat datan tuottaman tiedon avulla

Paikallisten viranomaisten ymmärrys kansalaisten tarpeista ja ongelmista paranee, kun tiedonsaanti tehostuu. Kaiken pohjana on data, jota on aina ollut saatavilla, mutta joka aikaisemmin on olut hajallaan ja hyödyntämättä. Kun datavirrat yhdistetään, saadaan aikaan syvempää tietoa ja parempia lopputuloksia.

Nopeampaa päätöksentekoa mobiilin työskentelyn myötä

Viranomaiset voivat vastata nopeammin kuntalaisten tarpeisiin, kun he pääsevät käsiksi tarvittavaan tietoon myös työskennellessään virastojen ulkopuolella. Hyödyntämällä modernia työpisteteknologiaa, paikallishallinto voi vähentää viivettä päätöksenteossa. Fujitsu auttaa työntekijöitäsi työskentelemään tehokkaammin parempien kommunikaatioyhteyksien sekä innovatiivisten lähestymistapojen avulla.

Fujitsu on kokenut, luotettava ja turvallinen kumppani

Palvelemme sinua paikallisesti ja henkilökohtaisesti, mutta käytössäsi on koko globaalin organisaatiomme tietotaito, resurssit ja palvelukehitys. Olemme maailman huippuja tietoturva-asioissa ja meillä on puolustusvoimien myöntämä Facility Security Clearance -sertifikaatti. Opimme jatkuvasti eri puolilla maailmaa tehdyistä projekteista ja sovellamme parhaat käytännöt palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Co-creation-mallin avulla autamme sinua löytämään uusia näkemyksiä, ideoita ja mahdollisuuksia digitaliseen transformaatioon. Yhdessä löydämme parhaat teknologiat ja ratkaisut, joilla voimme kehittää organisaatiosi toimintaa, jotta se paremmin palvelee kuntalaisten tarpeita – ajasta ja paikasta riippumatta.

Case: Mikkelin kaupunki sähköisti kokoukset

Mikkelin kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ovat sähköistyneet Fujitsun CaseM-asianhallintaratkaisun avulla. Ajansäästö ja ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Kun Mikkelin luottamushenkilöt ottivat työkalun käyttöön toukokuussa 2015, hiilidioksidikuorma pieneni lähes 80 prosenttia. Kaikki kokousmateriaalit tallennetaan ja jaetaan sähköisesti CaseM-työtilan avulla. Samalla poistui tarve tulostaa ja postittaa kokousmateriaaleja.
Lue lisää Net-lehden jutusta

Juha Selkämaa 

Kysy lisää ratkaisuistamme:

Lähetä sähköpostia Juha Selkämaalle: juha.selkamaa(at)fi.fujitsu.com tai
soita p. 050 3644 528

Helppoa ja tehokasta tiedonhallintaa, käyttäjätarina


CaseM-tiedonhallintaratkaisu tarjoaa digiloikan sähköiseen asiointiin Vahvaa osaamista asian- ja dokumentinhallintaan

CaseM tarjoaa kaikki sähköisen tiedonhallintaprosessin osakokonaisuudet aina asiointiportaalista arkistoon ja julkaisuun asti.