Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Tietoturva >
  4. Tietoturva kohtaa liiketoiminnan

Tietoturva kohtaa liiketoiminnan

Tietoturvan vastuuta ei voi ulkoistaa, mutta vastuu on helpompi ja mukavampi kantaa, kun näkyvyys tietoturvaan liittyvien asioiden tilaan ja tapahtumiin on kunnossa.

Fujitsun tietoturvapalvelussa määritellään ensin asiakkaan nykytilanne, jonka perusteella syntyy tarkka kehityssuunnitelma. Eri osa-alueiden kehitys etenee resurssien, vaatimusten ja mahdollisuuksien mukaan ja osista muodostuu kokonaisuus, joka siirtyy jatkuvaan palveluun.  

Tavoitteena on saada tietoturva kohtaamaan liiketoiminnan vaatimukset. Ict-ympäristö optimoidaan dynaamiseksi ja integroiduksi kokonaisratkaisuksi tietoturvan näkökulmasta. Samalla määritellään vastuut ja kehitetään, mitattavuutta ja seurattavuutta. Myös osaamisen kehittämistä ja tiedotusta tarvitaan. Kun tietoturva-asioille saadaan organisaation sisällä luotua myönteinen ilmapiiri ja kulttuuri, eri hankkeiden toteutus ja uusien asioiden omaksuminen helpottuvat olennaisesti.

Kaikesta huolimatta tietoturvauhka saattaa joskus toteutua. Silloin on hyvä olla varautunut ja valmiina toimenpiteisiin, jotta vahingot ja kustannukset saadaan minimoitua.

Ikävä kyllä hyökkäystavat muuttuvat koko ajan, uusia kohteita ilmaantuu ja samalla hyökkäysten määrä kasvaa. On siis syytä lopettaa jos-ajattelu ja siirtyä suunnittelemaan mitä tapahtuu, KUN jotain tapahtuu.

» Etusivu: Tietoturvan pisteratkaisuista kokonaisuuden hallintaan