Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Tietoturva >
  4. Teollinen internet, IoT

Teollinen internet, IoT

Teollinen internet (Internet of Things, IoT) on MIT:stä tullut termi, jolla tarkoitetaan muiden laitteiden kuin tietokoneiden muodostamaa verkkoa.

Laitteita voivat olla esimerkiksi koneet, ajoneuvot, anturit ja sensorit, kamerat, mittauslaitteet tai vaikka älyvaatteisiin sijoitetut anturit, jotka pystyvät keräämään tietoa, lähettämään sen käsiteltäväksi eteenpäin tai ottamaan vastaan komentoja.

IoT:n ”tietokoneet” ovat yleensä pieniä, vähän tehoa kuluttavia, yksinkertaisia ja halpoja, joten niitä on helppo toteuttaa ja sijoittaa erilaisiin kohteisiin. Tämän vuoksi niiden hyödyntäminen ja määrä kasvaa räjähdysmäisesti.

Mahdollisia haavoittuvuuskohtia ovat itse sensori, tietoliikenneyhteydet, keskitetty kerätyn tiedon varasto ja käyttäjien liittymät. Lisäksi tietoa halutaan hyödyntää myös tilastollisten analyysien teossa huolehtimalle henkilöiden anonymiteetistä.

Sensori   
Sensorista on tiedettävä, että se on järjestelmään kuuluva, tuottaa tietoa oikeasta kohteesta tai ympäristöstä ja että sen mittausarvoja ei ole vääristelty.

Tietoliikenne   
Sensorin ja keskusjärjestelmän tietoliikenteen halutaan olevan salattua, sensori on tunnistettavissa luotettavasti ja samoin, sensorin pitää tunnistaa keruujärjestelmä. Usein myös halutaan, että mittaustietoja puskuroidaan sopivalla tavalla ja sensorille lähetettyjä komentojen perillemenoa valvotaan.

Tietovarasto   
Tietovarastosta kertyy ajan myötä paljon tietoa, joka voi olla hyvinkin sensitiivistä ja siksi järjestelmä pitää suojata vahvasti tunkeutumisyrityksiltä. Samoin järjestelmän käyttäjien tunnistamisen ja käyttöoikeuksien hallinnan on oltava kunnossa.

Käyttäjät   
Käyttäjien on voitava luottaa siihen, että heidän henkilökohtaiset tietonsa ovat turvassa ja he itse pystyvät tarkastamaan tiedot. Samoin käyttäjän on kyettävä hallitsemaan henkilökohtaisten tietojen käyttöä anonyymisti.

Fujitsu tarjoaa erilaisia tekniikoita ja ratkaisuja kaikkien edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkkinä edistyksellisimmistä IoT:n hyödyntämistekniikoista on Fujitsun laboratorioissa kehitytty menetelmä, jossa tietokannan salatusta tiedosta voidaan suorittaa tilastollisia operaatioita tiedon keräämiseksi (homomorfinen salaus).
Fujitsun on myös investoinut IoT-teknologioihin ostamalla Globeranger-nimisen (www.globeranger.com) RFID-teknologioihin keskittyneen yrityksen, jonka laajan ratkaisuvalikoiman avulla pystytään toteuttamaan monenlaisia asiakashankkeita.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com tai täytä yhteydenottolomake.Open a new window