Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Infrapalvelut >
 4. Käytön tuki auttaa ja neuvoo

Käytön tuki auttaa ja neuvoo

Käytön tuki muodostuu käyttö- ja lähituesta sekä etähallinnasta, joiden avulla varmistetaan asiakkaan kyky hyödyntää ict-palveluita optimaalisella tavalla. Palvelemme tukiasiakkaitamme tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Esimerkkejä palveluista

 • Asiakastukipalvelut: käyttö- ja lähituki, etähallinta
 • Trim-koulutuspalvelut
 • Tunto-toimintamalli

Fujitsu on voittanut HDI Nordicin järjestämän Vuoden helpdesk -kilpailun kolme kertaa. Lisäksi Fujitsun Patja-asiakas,Teknologian tutkimuskeskus VTT, voitti Vuoden Service Desk Asiakas -sarjan vuonna 2011.

Asiakastuki

Asiakastuki on työasemakäyttäjille suunnattu palvelu, joka sisältää käytönneuvonnan, ongelmanselvityksen ja palvelupyyntöjen reitityksen.

Asiakastuki koostuu käyttötuesta ja lähituesta. Käyttötuki on puhelintukea ja lähituki on asiakkaan luona annettavaa tukipalvelua. Käyttötuen asiantuntijat perehtyvät ongelmaan ja pyrkivät ratkaisemaan sen välittömästi. Monimutkaisissa tapauksissa asiantuntijoilla on käytettävissään eri ohjelmistoihin erikoistuneiden käyttötuen asiantuntijoiden apu. Muiden kuin tuettavien tuotteiden osalta ongelma reititetään sovitusti eteenpäin kolmannelle asiantuntijaosapuolelle, esimerkiksi asiakkaan omalle ohjelmistoasiantuntijalle.

Kaikki käyttötukeen tulevat palvelupyynnöt kirjataan palveluohjausjärjestelmään, josta myös asiakas itse voi seurata palvelun toimivuutta. Asiantuntijamme voi tarvittaessa ottaa etähallintayhteyden käyttäjän työasemaan ja näin tehostaa käytönneuvontaa ja nopeuttaa ongelmanselvitystä.

Jos ongelma ei ratkea käyttötuen puhelinneuvonnan avulla, sen voi siirtää lähituen tehtäväksi. Lähituki on paikan päällä tapahtuvaa opastusta, neuvontaa ja asennusta.

Käyttötuen tavallisin palveluaika on arkipäivisin klo 8.00–17.00. Muutkin palveluajat ovat asiakaskohtaisesti sovittavissa, myös esimerkiksi 24/7-palvelu.

Tunto

"Tunnista ja toimi" eli Tunto on toimintamalli, jonka avulla kehitämme Fujitsun toimintatapaa ja palvelukulttuuria entistä asiakaslähtöisemmiksi. Tunto on tapamme toteuttaa Lean-filosofian periaatteita asiakaskohtaisessa palvelussa ja varmistaa, että toimintamme vastaa asiakkaiden tarpeita ja tärkeinä pitämiä asioita.
 

Trim-palvelu

Todellista hyötyä tietotekniikan investoinneista saadaan vasta, kun käyttäjien osaaminen ja toimintatavat ovat organisaation liiketoimintaprosessien edellyttämällä tasolla.

Trim-palvelussa käyttäjien osaamista ja toimintatapoja kehitetään suunnitelmallisesti tasolle, josta organisaatio saa maksimaalisen hyödyn.

Palvelu koostuu neljästä toisiaan tukevasta osakokonaisuudesta, joiden toteutuksesta vastaa Fujitsun Trim-asiantuntija:

 • Trim-kartoituksilla selvitetään käyttäjien osaamisen nykytila ja heidän näkemyksensä organisaation perustietotekniikan toimivuudesta ja kehityskohteista.
 • Trim-koordinoinnissa suunnitellaan ja järjestetään kaikki Trim-palvelun toiminnot; koulutukset, kehityspalvelut ja kartoitukset.
 • Trim-koulutusmenetelmiä ovat pienryhmille järjestettävä täsmäkoulutus, käyttäjäkohtainen lähiopastus, suurelle joukolle pidettävät tietoiskut ja Trim-eLearning. Trim-eLearning tarkoittaa multimediaan ja vuorovaikutteisuuteen pohjautuvaa itsenäistä verkko-opiskelumahdollisuutta.
 • Trim-kehityksessä tehostetaan asiakasorganisaation työ- ja toimintaprosesseja, tietotekniikan käyttöä sekä uusien järjestelmien käyttöönottoa. Kehityksen kohde voi liittyä myös tietoturvallisuuteen ja mobiililaitteisiin.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com tai täytä yhteydenottolomakeOpen a new window.

Lataa tiedosto:


Rekisteriseloste (17 KB)