GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Fujitsu on Suomen johtava tietotekniikan palvelutalo

Fujitsu on Suomen johtava tietotekniikan palvelutalo

Fujitsu haluaa tukea yritysten, organisaatioiden ja yhteiskunnan toimintaa, jotta ne hyödyntäisivät tietotekniikkaa kestävästi ja tuloksellisesti.

Tarjoamme tätä varten laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Huolehdimme  asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikasta sekä sovellusten tukipalveluista, toiminnasta ja kehittämisestä.

Kysy lisätietoja:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Digitalisaatio vie valtavien mahdollisuuksien äärelle

Digitaalinen vallankumous tuo suuria mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen ja palvelujen kehittämiseen, mutta myös haasteita ja epävarmoja näkymiä. On tärkeää, että organisaatiolla on yhtenäinen digistrategia, tieto siitä mihin suuntaan liiketoiminnan pitää kehittyä ja mitä pitää muuttaa. Oikein rakennettu digitaalinen ekosysteemi kykenee tuottamaan todellista arvoa liiketoiminnalle.

Big datan, esineiden internetin (IoT), sosiaalisen median ja sähköisten prosessien tehokas hyödyntäminen pilvi- ja mobiiliympäristöissä vaatii huolellista suunnittelua ja priorisointia. Digitalisointi poistaa monimutkaisia ja aikaa vieviä manuaalisia työvaiheita ja tehostaa liiketoimintaprosesseja. Organisaatioiden innovointi nopeutuu ja ne pystyvät tehokkaasti kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja.

Fujitsulle digitaalisuus on palveluketju päästä päähän ulottuva kokonaisvaltainen prosessi. Muovaamme asiakkaidemme digitaalista tulevaisuutta aina strategian määrittelystä ja digitaalisen alustan luomisesta palveluiden käyttöönottoon ja asiakaskokemuksen mittaamiseen asti.

Hybrid IT -palvelumalli kokoaa yhteen kaikki it-palvelut

Hybrid IT -palvelumallin avulla tietohallinto näkee kerralla kaikki käyttämänsä hybridipilvipalvelut, yleiset pilvipalvelut sekä perinteiset työasemapalvelut.

Hybrid IT hallinnoi samanaikaisesti useita pilvipalveluita ja asiakkuuksia, mutta samalla se pitää myös huolen siitä, että innovoinnin ja turvallisuuden sekä palvelujen ja kustannusten välillä vallitsee ihanteellinen tasapaino. Tarvittava tieto on aina käytettävissä maasta ja alustasta riippumatta tietoturvallisesti ja yksityisyydensuojaa rikkomatta.

Fujitsun Hybrid IT -ratkaisu on viisaasti suunniteltu ja saumattomasti integroitu hybridiympäristö, jonka joustava ohjausjärjestelmä mukautuu muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.

Mobiliteetti on olennainen osa it-palvelujen digitalisointia

Mobiliteetti tuo yritykselle kilpailuetua, sillä se parantaa tuottavuutta, säästää kustannuksia, tukee kasvua ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Mobiliteetti on olennainen osa palvelujen digitalisointia kohti monikanavaisia toiminta- ja palvelumalleja.

Mobiiliratkaisut tarjoavat uuden ja tuottavamman tavan tehdä työtä. Ihmisten tavoitettavuus paranee ja yhteydenpito kollegoiden ja asiakkaiden kanssa sujuu entistä nopeammin. Matkakustannuksia säästyy, kun kokoukset voidaan järjestää myös etäisesti. Mobiilipalvelujen avulla käyttäjät voivat sujuvasti hyödyntää haluamiaan laitteita ja sovelluksia sekä työpaikan tiedostovarastoja.

Fujitsun tarjoaman kattavan mobiiliympäristön ansiosta asiakkaan henkilöstön työmukavuus ja sitä kautta tehokkuus ja tuottavuus paranevat. Sähköisten palvelujen mobilisoinnilla työntekijät pystyvät tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Palvelumme tukee niin sisäisten kuin ulkoistenkin prosessien mobilisointia ja vastaa byod-mallin yleistymisen myötä nousseisiin haasteisiin. Tarjoamme jokaiselle käyttäjälle räätälöidyt välineet, paremman liikkuvuuden ja koko yrityksen kattavat joustavat käyttöpalvelut, joiden avulla yritystieto on aina käytettävissä täysin tietoturvallisesti.

Digitalisaation tuomat haasteet Sovellustransformaatio

Digitaalisaatio vaatii organisaatioita kehittämään uusia tapoja palvella asiakkaitaan ja muokkaamaan prosessejaan tehostamaan toimintaa.

Perustietotekniikan hallintapalvelut Perustietotekniikan hallintapalvelu

Fujitsun it-infrastruktuurin hallintapalvelut laskevat kustannuksia ja lisäävät tehokkuutta.

Hybrid IT and Cloud Services Get the right balance with Hybrid IT

Hybrid IT and Cloud Services

Cyber security for the digitized world Dynamic Infrastructures

Secure your business with Security Services, Solutions and Products from Fujitsu