GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Sovellusulkoistus

Sovellusulkoistus sisältää sovellusten tuki-, ylläpito- ja pienkehityspalvelut.

Tieto- ja viestintätekniikan keskimääräiset kulut kasvavat. Yritykset maksavat uusista ict-palveluistaan ja laitteistaan aina vain enemmän.

Sovellusulkoistuksen tavoitteena on tehdä sovellusmaailmasta entistä yksinkertaisempaa ja siksi joustavampaa. Sovellushallintamme sisältää sovellusten tuki-, ylläpito- ja pienkehityspalvelut.

Sovellusympäristöt kehittyvät entistä monimutkaisemmiksi ja toisiinsa integroitujen sovellusten lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Tuen ja ylläpidon kannalta tilanne on erittäin vaikea. Kun liiketoiminnan tarpeet muuttuvat, sovellusten tuki- ja ylläpitotyö kasvavat räjähdysmäisesti. Jos kaikki sovellusresurssit sitoutuvat tukeen tai ylläpitoon, uuden kehittämiseen ei enää jääkään aikaa eikä rahaa.

Yksinkertaisempi sovellusarkkitehtuuri vähentää merkittävästi sovelluksiin tarvittavan tuen ja ylläpidon tarvetta. Sovellustuki auttaa sekä loppukäyttäjiä ja että sovellusasiantuntijoita. Sovellusten tukipalvelua tuotetaan keskitetystä palvelupisteestä. Sovelluksiin liittyvät palvelupyynnöt käsitellään ja ratkaistaan tai lähetetään edelleen sovellusasiantuntijoille tai kolmansille osapuolille.

Sovellusten ylläpito on päivittäisten ylläpitotehtävien lisäksi muiden muassa ongelmien hallintaan liittyviä palveluja. Ylläpitopalvelu sisältää sovellusasiantuntijoiden toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä sovelluksen jatkuvan toiminnan ja sujuvan käytön kannalta.

Sovelluksen pienkehityspalvelut parantavat sovelluksen toiminnallista tai teknistä palvelutasoa. Toteutus sovitaan erillisellä toimeksiannolla. Pienkehityksen muutoksen ja versioiden hallinta hoidetaan osana hankesalkkujohtamista. Laajemmat kokonaisuudet tehdään erillisinä projekteina ja osana kehittämisen palveluita.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Kehityspalvelut

Kehityspalvelut pitävät sovellukset jatkuvasti ajan tasalla. Kehityksen suunnan määräävät liiketoiminnan tarpeet. Kehityksen suunnittelu- ja ohjausmallit pohjautuvat hankesalkkuun.

Kehityspalvelut ja muutosjohtamisen palvelut kulkevat käsi kädessä. Muutosjohtaminen pureutuu ihmisten oppimiseen ja muutoksen oivaltamiseen, kun taas kehityspalvelut liittyvät sovellusmaailmaan kehittämisen johtamiseen ja toteutuksiin.

Hankesalkku ohjaa sovellushankkeiden käynnistystä, johtoa ja hallinnointia. Kehityshankkeiden ideat syntyvät esimerkiksi kehitysfoorumilla tai innovaatioyhteisössä, jotka kuuluvat muutospalveluiden piiriin.
Hankesalkkujohtaminen tähtää sovellusten pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Johtamismalli minimoi turhat hankkeet ja tekee tilaa strategisia tavoitteita palveleville hankkeille. Hankesalkku sisältää kaikki palvelun kehitystoimenpiteet, hankeideasta toteutuksen loppuarviointiin.

Optimointiohjelma on hankesalkun yksi kehittämisohjelma. Se sisältää ne kehitystoiminpiteet, jotka liittyvät suoraan Fujitsun asiakaslupaukseen. Optimointiohjelma rakennetaan samalla kun asiakas siirtyy palveluun. Sitä ylläpidetään ja sen edellyttämiä toimenpiteitä johdetaan jatkuvasti.

Arkkitehtuuripalvelut ovat kokonaisvaltaisia ja pitkäjänteisiä linjauksia ja perusrakenteiden kehittämistä. Niiden avulla johdetaan sovellusmaailman rakenteita. Arkkitehtuurit ovat sovellusmaailman asemakaavoja.

Palveluintegrointi

Usein sovellusten iso määrä johtuu osaoptimoidusta hankintaprosessista. Kun kukaan ei katso kokonaisuuden perään, se johtaa väistämättä hiljalleen pahenevaan kaaokseen.

Sovellushallinta tarjoaa tähän tilanteeseen fiksun ratkaisun, yhden kumppanin ja luukun periaatteen. Mutta jälleen järkevästi. Asiakkaalle jää lopullinen päätös ja mahdollisuus käyttää eri toimittajia, mutta asiakas saa yhtenäisesti tuotetut palvelut.

Fujitsu on pääsopimuskumppani, joka vastaa asiakkaan ict-kokonaisuuden hallinnasta ja toimivuudesta. Asiakas voi vapaasti valita itselleen sopivimmat ict-palvelut. Palveluintegrointi kohtelee kaikkia sovelluksia samalla tavalla, olivatpa nämä Fujitsun itsensä tai jonkun muun toimijan tuottamia. Näin syntyy saumaton ict-palvelukokonaisuus, joka sisältää esimerkiksi sovellus-, perustietotekniikka- ja konsultointipalveluja.