GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Sovelluspalvelut >
 4. Sovellushallinta >
 5. Sovelluskäyttöpalvelu

Sovelluskäyttöpalvelu tuo kriittisille sovelluksille jatkuvuutta ja tietoturvaa

Sovelluskäyttöpalvelu on uusi, vakioitu toimintamalli, joka on tarkoitettu kriittisille järjestelmäkokonaisuuksille. Sen tavoitteena on turvata tärkeiden liiketoimintasovellusten jatkuva toiminta ja tietoturva 24/7-periaatteella. Fujitsun kehittämä toimintamalli on ainutlaatuinen Suomessa.

Organisaatioiden sovelluskokonaisuudet ovat tänä päivänä isoja ja monimutkaisia, kokoonpanoissa on liittymiä eri tahoille ja useita integrointeja toisiin sovelluksiin. Sovelluksia on erittäin hankala hallinnoida yhtenäisenä kokonaisuutena, saati kehittää harmonisesti paremmiksi.

Samaan aikaan sovellukset ovat yhä kriittisempiä organisaatioiden toiminnalle. Lyhyetkin järjestelmäkatkot voivat aiheuttaa isoja kustannuksia tai tulojen menetyksiä. Lisäksi niistä koituu ikäviä julkisuustappioita.

Sovelluskäyttöpalvelut ovat vastaus asiakkaan tarpeeseen silloin, kun pelkkä yksittäisen sovellusalustan hallinta ei enää riitä. Sovelluskäyttöpalvelun avulla kriittisten sovellusten käytettävyys on turvattu ja mahdollisten ongelmatilanteiden varalle on tarkat, järjestelmäkohtaiset toiminta- ja viestintäsuunnitelmat.

Sovelluskäyttöpalvelu on aidosti ennakoivaa ja se perustuu riskien minimointiin. Sovellushallinta on nimettyjen asiantuntijoiden vastuulla ja tuki on tehokasta. Palvelua myös kehitetään koko ajan, sillä Fujitsun soveltaman Lean-ajattelun mukaan pyrkimys erinomaisuuteen on ohjenuora kaikessa, mitä yritys tekee.

Sovelluskäyttöpalvelu kattaa Fujitsun toimittamien sovellusten lisäksi myös muut kriittisten järjestelmien sovelluskumppanit. Muutoshallinta on kokonaisvaltaista, sillä asiakkaan liiketoiminnasta kumpuavat tarpeet viedään suunnitelmallisesti tuotannon kaikkiin palvelukerroksiin. Muutokset hoidetaan hallitusti niin, että niiden vaikutus koko sovelluskokonaisuudelle ja palveluketjulle selvitetään tarkasti ennakkoon.

Asiakas saa

 • yhtenäisen tuotantomallin sovelluskokonaisuudelleen
 • toimintavarmuutta 24/7-periaatteella
 • vapautuksen monitoimittajaympäristön hallinnoinnin tuskasta
 • enemmän aikaa kehittää omaa liiketoimintaansa ja sitä tukevia sovelluksia
 • parempaa turvaa liiketoiminnan jatkuvuudelle
 • hyvän dokumentoinnin ja yhteistoimintamallin kuvauksen
 • edullisen ratkaisun verrattuna käyttökatkosten aiheuttamiin tappioihin
 • nimetyn asiantuntijaryhmän, joka tuntee kriittiset järjestelmät ja liiketoiminnan tarpeet
Palvelu käynnistyy erillisellä projektilla, jossa sovitaan yhteistyökäytännöt ja ympäristön kehittäminen sovitulle tasolle. Analyysin avulla selvitetään jatkuvuuden ja tietoturvan kriittiset kohdat ja tuodaan riskit päivänvaloon. Samalla tehdään muutoshallinnan toimintamalli, jossa toisiinsa liittyvien sovellusten riippuvuussuhteet kartoitetaan.

Kysy lisätietoja:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com