GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Sovelluspalvelut >
  4. Tiedonhallinnan ratkaisut >
  5. Sähköinen asianhallinta

CaseM-tiedonhallintaratkaisu tarjoaa digiloikan sähköiseen asiointiin

CaseM tarjoaa kaikki sähköisen tiedonhallintaprosessin osakokonaisuudet aina asiointiportaalista arkistoon ja julkaisuun asti.

Sähköinen asianhallinta tarkoittaa menetelmiä, joilla hallitaan organisaation asioiden ja asiakirjojen käsittelyä. Kun asiat ja asiakirjat liikkuvat sähköisesti ja prosessin mukaisesti työpöydältä ja ihmiseltä toiselle, turha paperinpyöritys vähenee.

Asianhallinnan tavoitteena on tehostaa asioiden käsittelyä, päättämistä, julkaisemista ja arkistointia sekä ylipäätään asiakirjatietojen hallintaa.

Asianhallintaa tarvitaan yrityksissäkin, mutta julkishallinnossa se on keskeinen, virallisten asioiden käsittelyprosessi. Ministeriöissä, virastoissa ja kaikissa organisaatioissa syntyy vuosittain kymmeniä tuhansia sopimuksia, päätöksiä, lausuntopyyntöjä ja muita dokumentteja. Niiden on oltava helposti saatavilla ja jaettavissa niin sisäiseen käyttöön kuin kansalaisten palvelemiseksi.

Yrityksissä asianhallinta (Case Management) yleistyy nyt nopeasti, koska sen avulla kokonaisuuksien hallinta on huomattavasti selkeämpää kuin perinteisemmällä dokumentinhallinnalla (Document Management).

Automatisointia ohjatusti

Fujitsun CaseM -tiedonhallinnan ratkaisu vähentää manuaalisia työvaiheita ja nopeuttaa päätöksentekoa. Ratkaisu mahdollistaa sähköisen arkistoinnin ja tietojen sujuvan uudelleen hyödyntämisen. Käyttäjä ohjaa prosessia, mutta osia prosessista ja myös osa käyttäjän toimenpiteistä voidaan automatisoida.

Toiminnan tehostaminen vaatii myös hallinnollisten asioiden käsittelyyn lisää tehoa. Tieto syötetään järjestelmään vain kerran, jonka jälkeen sitä käytetään uudelleen tehokkaasti käyttäjän sijainnista riippumatta.

Ratkaisumme tukevat käyttäjän omaa työntekoa, sillä ne auttavat häntä hallitsemaan omaa työprosessiaan. Ne myös helpottavat aineiston käsittelyä muun muassa kiinnittämällä asiakirjat oikeisiin asiayhteyksiin. Asianhallinta mahdollistaa myös asiakirjojen yhtenäisen luokittelun, joka helpottaa niiden löytämistä.

Selkeän käyttöliittymän ansioista järjestelmää on erittäin helppo käyttää.


Kun asiat ovat hallinnassa, työt etenevät entistä jouhevammin ja aikataulussa. Järjestelmä myös muistuttaa tulevista tehtävistä ja auttaa priorisoimaan niitä. Prosessin työvaiheita voidaan vastuuttaa, ja käyttäjille on helppo luoda ja jakaa tehtäviä. Kokonaisuutta on kätevä tarkastella asianäkymän avulla, joka ilmoittaa vastuut, määräajat ja tehtävien tilanteen.

Moderni asianhallintaratkaisu mahdollistaa luonnollisesti myös tehokkaan sähköisen arkistoinnin. 

CaseM-ratkaisu toimii EMC Documentum -alustalla. Fujitsu on Documentum-pohjaisten ratkaisujen merkittävin toimittaja Euroopassa.   

Yhtenäiset menettelytavat nostavat tuottavuutta

Asianhallinta perustuu liiketoimintaprosessiin. Sen avulla pyritään tehostamaan ja virtaviivaistamaan organisaation toimintaa.

Toiminnan tehostaminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän ei tarvitse tuntea prosessin monimutkaisia sääntöjä, vaan ne ohjataan automaattisesti tiedonohjaussuunnitelman avulla.

Asianhallinta nostaa tuottavuutta yhtenäistämällä menettelytapoja. Modernit palvelut ja palveluprosessit parantavat kansalaisten ja asiakkaiden asiointikokemusta ja auttavat organisaatiota keskittymään asiakkaiden asiantuntevaan palveluun. Asianhallintaan liittyy olennaisesti myös päätöksenteko. Päätökset tehdään usein määrämuotoisissa kokouksissa. Asianhallintaratkaisumme sisältää myös mahdollisuuden hallita päätöksentekoprosessia sähköisen kokoustoiminnon avulla.

Kysy lisätietoja: 

Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

.

Helppoa ja tehokasta tiedonhallintaa, käyttäjätarina