GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Sovelluspalvelut >
  4. Toiminnanohjaus >
  5. SAP-toiminnanohjaus >
  6. Vahva toimialaosaaminen on avain onnistuneisiin SAP-hankkeisiin.

SAP-ratkaisut eri toimialoille

Fujitsu on toimittanut SAP-ratkaisuja usealle eri toimialalle, erityisesti teollisuuteen ja julkishallintoon.

SAP-ratkaisut teollisuusyritykselle

Fujitsun laaja-alainen ymmärrys toimialan tarpeista ja trendeistä mahdollistaa monipuolisen ja pitkäjänteisen kumppanuuden tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitämisessä, tämän kumppanuuden myötä asiakkaillemme tarjoutuu mahdollisuus keskittää omat voimavaransa perusliiketoiminnan kehittämiseen ja sen pyörittämiseen.

Toteuttamillamme teollisuuden toiminnanohjausratkaisuilla on tuhansia käyttäjiä Suomessa ja EU:n alueella. Ratkaisu kattaa tilaus-toimitusketjun eli myynnin, tuotannon ja tuotannonsuunnittelun, hankinnan ja varastonhallinnan, jakelulogistiikan sekä kunnossapidon, laskutuksen ja kirjanpidon.

Tätä kokonaisuutta täydentävät muiden muassa matkahallinta ja raportointi. ennakkohuoltotoimenpiteiden ja häiriöilmoitusten seuranta, puhelinmyynnin järjestelmä ja monenlaiset mobiilisovellukset.

» Manufacturing-toimialasivu
» Services-toimialasivut

SAP julkishallinnossa

Julkishallinnon organisaatiot tehostavat toimintaansa ja parantavat palvelua yhdenmukaistamalla ja selkeyttämällä toimintamalleja sekä poistamalla toiminnan ja järjestelmien päällekkäisyyksiä.

Toiminnan laajuus ja monimuotoisuus edellyttävät tietojärjestelmiltä

  • toiminnallista kattavuutta
  • suurten tapahtumamäärien hallintakykyä
  • saumatonta liitäntämahdollisuutta muiden toimijoiden prosesseihin ja muihin järjestelmiin

SAP-järjestelmän avulla voi keskittää taloushallinnon, hankintatoimen ja henkilöstöhallinnan tehtäviä sekä muita palveluja, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Käyttöönoton yhteydessä otetaan käyttöön tarkoituksenmukaiset toimintamallit. Samalla organisaation tuottavuus sekä tiedon laatu ja luotettavuus paranevat. Yhdenmukainen, uskottava tieto nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää tarkistusvaiheita.

SAP BPC suunnittelu- ja budjetointiprosessien tueksi

Julkishallinnon suunnittelu- ja budjetointiprosessit saavat tuekseen SAP BPC -ratkaisun, jolla voidaan toteuttaa ja hallita monivaiheinen ja toiminnallisesti moniulotteinen kokonaisuus. Fujitsun osaaminen ja kokemus suunnittelu-, raportointi- ja analysointivälineistä antavat hyvän pohjan käyttöönotolle ja onnistuneen toimintamallin toteuttamiselle.

Hankintatoimeen SAP-ratkaisu säästää kustannuksia, sillä se tehostaa toimintoja ja tuo hintaetua keskitetyn hankinnan ja kilpailutuksen kautta.

Fujitsu on toimittanut useita SAP-järjestelmiä merkittäville Suomen julkishallinnon organisaatioille sekä niitä palveleville taloushallinnon palvelukeskuksille.

» Julkishallinnon toimialasivut