GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Vaatimusten hallinta auttaa määrittelemään liiketoiminnan tarpeet

Näin Fujitsu voi auttaa

  • Vaatimusten hallinnan avulla it-ammattilaiset sisäistävät asiakkaan liiketoiminnan tarpeet 
  • Ideat puetaan määrämuotoisiksi vaatimuksiksi ja tulevat toiminnot hyväksytään yhdessä 
  • Asiakas saa vaatimusten kuvaukset valmiiksi tarjouksia ja sopimuksia varten.
Vaatimusten hallinta on sekä jatkuvaa että kertaluonteista toimintaa, joka muodostaa pohjan onnistuneelle sovelluskehitykselle ja muutoksille. Sovelluskehityksen tavoite on tehdä laadukkaita tuotteita, mutta myös toimia aikataulussa ja annetussa budjetissa. Sovelluskehityksen pohjaksi tarvitaan selvitys käyttäjien todellisista tarpeista. Projektin onnistuminen on täysin riippuvainen näistä tarpeista ja vaatimuksista – niihin liittyvät virheet ovat sovelluskehityksen yleisimpiä ja myös kalleimpia.

Tarpeiden määrittely eli vaatimusten hallinta on prosessi. Se on työtä, jolla kerätään tarpeita ja toiveita, analysoidaan niitä ja muokataan niistä ymmärrettävät kuvaukset kehitystyölle. Samalla vaatimusten hallinta tekee mahdolliseksi liiketoiminnan ja käyttäjien näkemysten yhteisymmärryksen. Tähän tarvitaan hyviä yhteistoiminnan, tiedottamisen ja organisoinnin taitoja. Apuna käytetään teknistä ja rakenteellista osaamista järjestelmistä, tuotteista ja kuvaamisesta. Näin myös it-henkilöt saavat samalla ymmärryksen käyttäjien tarkoituksista ja liiketoiminnan edellytyksistä. Kaikki tämä yhdessä luo onnistumisen edellytykset vaatimusten selvittelylle.

Järjestelmällinen ja asiantunteva vaatimustenhallinta tehdään yhdessä yrityksesi liiketoiminnan kanssa. Henkilöstösi saavuttaa yhteisymmärryksen kunkin osapuolen tarpeista ja nämä sovitetaan toisiinsa; samalla selvitetään toimittajan tarvitsemat yksityiskohdat. Tarpeet käsitellään eteenpäin tasavertaisina, analysoidaan ja asetetaan yhteisesti tärkeysjärjestykseen. Tarpeet kirjataan, hyväksytään ja saatetaan kaikille tiedoksi.

Aikaansaatuja tuloksia voidaan sellaisenaan käyttää osana tarjouspyyntöjä ja sopimuksia. Prosessia voidaan soveltaa sekä pieniin tarpeisiin että isoihin hankekokonaisuuksiin. Palvelun resursointi noudattaa suunniteltua kokoa ja monimutkaisuutta.

Vaatimusten hallintaa voit käyttää monissa tilanteissa ja moniin tarpeisiisi, esimerkiksi silloin kun 
  • muodostetaan kuvaus ketterälle sovelluskehitykselle 
  • tehdään kohdealueelle kattava projektikuvaus, kuvataan työn kohde ja sisältö
  • hallitaan muutoksia projektin aikana 
  • kohdennetaan asiakastarpeita olemassa olevaan tuotteeseen.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com