GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Sovelluspalvelut >
  4. Sovelluskehitys ja integrointi >
  5. Laadunvarmistusta ja testausta projektin elinkaaren kaikkiin vaiheisiin

Laadunvarmistusta ja testausta projektin elinkaaren kaikkiin vaiheisiin

Ohjelmiston ensiluokkainen laatu vähentää kokonaiskustannuksia

Näin Fujitsu voi auttaa

  • Huolehdimme kanssasi, että it-sovelluksesi tehdään vaatimustesi ja odotustesi mukaisiksi.
  • Yhteistyössä kanssamme laatu maksaa vain tarpeellisen, ei turhaa - saat tarvitsemasi laadun tehokkaalla testauksella.
  • Toimimme tehokkaasti myös silloin, kun kaikkeen ei ole mahdollista panostaa, käytämme tasokkaita työkaluja ja parhaita käytäntöjä.
  • Tarvittaessa varmistamme, että muutkin toimittajat tekevät it-ratkaisusi oikein ja laadukkaasti.

Teemme asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita ja varmistamme laadun tehokkaalla testaus- ja laadunhallintapalvelullamme. Testauksemme perustuu asiakkaan vaatimuksiin ja liiketoiminnan tarpeisiin. Onnistunut laadunvarmistuksemme takaa laadukkaan lopputuloksen.

Testauspalvelumme tarjoaa yrityksellesi asiantuntevan laadunhallintatyön ja testauksen asiantuntijoidemme monipuolisen kokemuksen turvin.  Palvelun voi liittää osaksi projektisuunnitelmaa, tai testaus voi olla erillistä asiantuntijatyötä. Palvelu sopii kaikenlaiseen it-projektityöhön, suunnittelusta toteutukseen, ja toimintaa voidaan jatkaa myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen. Palvelun avulla kokonaiskustannukset pienenevät ja ohjelmat saadaan nopeasti käyttöön.

Testauspalvelumme suorittaa it-projektin testauksen tehtävät kussakin vaiheessa. Työ tehdään parhaita käytäntöjä noudattaen. Menettelyt valitaan esimerkiksi perinteisestä ja ketterästä projektityöstä, Kanban-mallista tai kokeellisesta testauksesta. Testauksen ohjauksessa ja hallinnassa suunnitellaan testauksen vaiheistus ja tehtävät rinnakkain kehitystehtävien kanssa. Testauksessa  käytetään mahdollisuuksien mukaan automaatiota ja testausta tukevia työvälineitä.

Asiantuntijamme hallitsevat muiden muassa komponentti-, sovellus-, järjestelmätestauksen ja järjestelmän tai sovelluksen integroinnin toiseen järjestelmään ja näiden kohteiden eri testausvaiheet: yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestauksen. Myös eri testauksen osa-alueet kuten, suorituskykytestaus ja regressiotestaus sekä testauksen automatisointi kuuluvat tarjontaamme.

Laadunvarmistuksellamme pyrimme jo suunnitteluvaiheessa takaamaan halutun laatutason toteutuminen. Työkalujamme ovat ohjelmistojen lisäksi muiden muassa standardit, prosessit, katselmoinnit, mittarit, kontrollimekanismit, dokumentointi ja koulutus.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Testauspalvelut

Sovellustestaus kattaa testaussuunnittelun, testitapausten laadinnan, vaatimusten täyttämisen varmistamisen, testauksen läpiviennin ja palautteen tekijöille, testiraportit sekä muuta mahdollisesti sovittavat tehtävät. Testauksessa suunnitellaan aikataulut, kustannukset ja resursointi, analysoidaan riskit ja pohditaan hyödyt.

Tyypillisiä testausroolejamme ovat testaaja, testauspäällikkö, suorituskykytestaaja ja testiautomaatioasiantuntija. Suurimmalla osalla testausalueen osaajistamme on ISEB/ISTQB-sertifikaatti.

Laadunhallinta

Laadunhallinnassa toimimme yrityksesi laadunhallintaprosessien mukaisesti. Laadun osa-alueet ja sisältö määritellään yhdessä laatuorganisaatiosi kanssa, ja valitut laatutehtävät tehdään niin ikään yhteisvoimin.

Laadun testaaminen täydentää muuta testausta poimimalla laatutekijöitä testitapausten aiheeksi. Toinen puoli laadun testauksessa on varmistaa, että projekti on tuottanut tulokset laatuprosessien mukaisesti, esimerkiksi kaikki tarvittava dokumentointi ja tarkastukset on tehty asianmukaisesti. Sovimme näin kanssasi, mitä laatu käytännössä tarkoittaa.

Testausautomaatio

Testausautomaatiolla saavutamme kanssasi säästöä toistuvissa ja laajoissa testaustapahtumissa. Testien automatisoinnilla yhdistämme ja valikoimme testitapauksia suoritettavaksi automaattisesti valitun työkalun avulla. Manuaalisella testauksella ei enää helposti löydettäisi virheitä, mutta testien laaja toistaminen varmistaa tuotteen eheyden.

Suorituskykytestaus

Suorituskyvyn testaus hyödyntää paljon automatiikkaa. Päätavoitteemme on löytää varmuus tuotteen toimivuudelle kuormitustilanteissa ja varmistaa, että järjestelmä ei ole haavoittuva ulkopuoliselle käytölle. Tuotteesta selvitämme, kestääkö se kovaa käyttöä. Tulosten avulla voimme virittää ja optimoida tuotetta. 

Mittaamme suorituskykyä muiden muassa vasteajoilla, suoritusteholla ja järjestelmän resurssien käytöllä.

Myös suuria virtuaalikäyttäjien määriä voidaan testata kuormitustesteillä tarkoitukseen sopivilla työvälineillä.

Mobiilitestaus

Mobiililaitteiden testaus kohdistuu tuotteisiin, jotka toimivat yhä lisääntyvissä mobiilijärjestelmissä. Testaus tapahtuu rajoitetussa ympäristössä ja vaatii varautumista erilaisten laitteiden integroimiseen. Mobiilitestaus on nykyään yhä enemmän muun it-testauksen kaltaista.

Mobiililaitteiden testauksessa korostuvat käytettävyys, toiminta yhteyslaitteiden kanssa, toimintavarmuus, kapasiteetin riittävyys, eri yhteyskäytäntöjen ja erityyppisten mobiililaitteiden toimivuus keskenään samoissa ympäristöissä. Mobiilitestaus koskettaa siis sekä laitteissa itsessään olevia ohjelmistoja että palveluja tuottavia keskitettyjä ohjelmistoja.