GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Sovelluspalvelut >
 4. Sovelluskehitys ja integrointi >
 5. Projektien ja hankkeiden johtaminen palveluna

Projektien ja hankkeiden johtaminen palveluna

Näin Fujitsu voi auttaa

 • Tarjoamme asiakkaan käyttöön suuren joukon projektiammattilaisia 
 • Asiakas saa ratkaisun tilanteeseen, jossa ei ole aikaa tai tarvetta rekrytoida omia henkilöitä 
 • Resurssien käyttö on joustavaa ja optimaalista toistuvissa ja jatkuvissa tarpeissa 
 • Sovimme helpon toimitusmallin, joka säästää aikaa resursoinnissa ja hankinnassa 
 • Palvelun sisältö muokataan selkeäksi, jolloin resursoinnin riskit pienenevät

Fujitsun projektipäällikkö- ja hankejohtajapalvelu auttaa asiakasta hoitamaan it-projektien ja -hankkeiden hallinnollisen ja teknisen hallinnan ammattimaisesti alusta loppuun asti. Projektipäällikköpalvelu sovitetaan haluttuun kapasiteettiin ja aikaikkunaan.

Palvelumme avulla selvitämme asiakkaan kanssa, mitä työ koskee ja mitä palvelu yritykselle tuottaa. Ammattitaitoisten projektipäälliköidemme työ lisää tuottavuutta ja he tuovat mukaan parhaat käytännöt. Asiakas saa koetellut prosessit, dokumentaation ja menetelmät. Aikaisempi kokemuksemme on asiakkaan käytössä.

Palvelu antaa joustavuutta sekä henkilövalintoihin että työmäärään. Asiakas välttyy raskaalta rekrytointityöltä ja voi käyttää osaamista silloin kun sitä tarvitaan. Jatkuvaa uudelleen sopimista ei tarvita.

Palvelussa ammattilaisemme hoitavat it-projektin keston aikaiset tehtävät. Työhön voidaan valita myös projektin tai hankkeen muita elinkaaren vaiheita:


 • Valmisteluvaihe eli projektin suunnittelu, johto ja koordinointi. Ne sisältävät yleensä kannattavuusselvityksen, vaatimusmäärittelyn, laajuuden määrittelyn, lähestymistavan selvittämisen ja alustavan suunnitelman esimerkiksi muodollisen hyväksynnän hakemista varten.
 • Siirtovaihe eli projektin valmistelu ylläpitoa varten siten, että liiketoiminnan jatkuvuus ja liiketoimintamalli toteutuvat. 
 • Tuki- ja ylläpitovaihe eli pienten kehitysprojektien johtaminen tuotantovaiheessa. 
Palvelu tarjoaa valinnaisena osana myös projektissa tarvittavat perustyökalut ja käytännöt.

Palvelun sisältö ja tehtävät

Palvelu sisältää nimetyn projektipäällikön tai hankejohtajan yrityksesi it-projektiin. Asiantuntijoiden osaamisalueet ovat muiden muassa:
 • sovellusten tai alustojen modernisointiprojektit 
 • SAP-projektit 
 • palvelun käynnistysprojektit 
 • käyttöönottoprojektit 
 • siirtymä- ja muutosprojektit 
 • portaalit, sisällönhallinta, internet, intranet, ekstranet 
 • tapahtumanhallinta, dokumenttienhallinta, arkistointi 
 • sähköiset palvelut 
 • henkilötietojen hallinta 
 • tunnistus, auktorisointi
Kysy lisätietoja:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Projektipäällikkö

Palvelun projektipäällikkö johtaa it-projektia niiden valtuuksien ja rajoitteiden mukaan, joita asiakas tai projektin johtoryhmä on antanut. Projektipäällikkö vastaa ensisijaisesti siitä, että projekti tuottaa siltä vaaditut tuotokset tai tulokset ajalle, kustannuksille, laajuudelle, riskeille ja hyödyille määriteltyjen toleranssien suhteen.

Palvelun projektipäällikkö johtaa myös projektin juoksevia asioita niiden valtuuksien ja rajoitteiden mukaan, joita asiakas tai projektin johtoryhmä on antanut. Hän pitää huolta siitä, että projektin tuotokset valmistuvat aikataulussa ja budjetissa ja niin, että sovitut laatuvaatimukset täyttyvät. Projektin pitää edetä niin, että sen laajuus ja riskit pysyvät sallittujen poikkeamarajojen sisällä. Projektipäällikkö vastaa myös siitä, että projektin lopputuloksella saadaan aikaan liiketoimintaperusteessa (Business Case) määritellyt hyödyt.

Projektipäällikkö käyttää asiakkaan haluamaa projektimallia. Projektipäällikkömme ovat kuitenkin saaneet koulutuksen yleispätevästä PRINCE2®-projektinhallintamallista . PRINCE2 on yhteensopiva muiden tunnettujen standardien ja sertifikaattien, kuten PMI, PMP®, APM, IPMA ja ABC Project modelTM, kanssa.

PRINCE® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited

Hankejohtaja

Hankejohtaja hallinnoi joukkoa toisiinsa liittyviä projekteja, jotka muodostavat it-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on yleensä organisaation toiminnan tehostaminen. Hankejohtaja valvoo hankkeen kaikkien projektien päämäärän toteutumista ja niiden tilannetietoja sekä tukee projektitasoisia toimia, jotta hankkeen yleisten tavoitteiden toteutuminen varmistuu. Yleensä hankejohtaja määrittää projektien väliset riippuvuudet ja hallinnoi niitä sekä ohjaa eri projektien tavoitteita palvelemaan hankkeen tavoitteita.

Hankejohtajalla on kokemusta työskentelystä moniprojektiympäristössä ja työssään hän käyttää hankehallintakehikkoa, joka tukee 

 • muutoksen läpivientiä
 • projektien mukauttamista strategiaan
 • projektien ja muutostoimien tehokasta koordinointia ja hallintaa, sekä
 • sujuvaa siirtymistä nykyisistä liiketoimintakäytännöistä uusiin. 
Kehikko perustuu Managing Successful Programmes  (MSP©) -menetelmään. MSP on helppo yhdistää PRINCE2©-projektinhallintamalliin ja muihin tunnetuimpiin projektinhallinnan menetelmiin.

Scrum Master

Ketterän projektin (agile project) scrum master on scrumtiimin palveleva johtaja. Hän tukee scrumtiimiä ja tekee mahdolliseksi kaikin tavoin scrumin mukaisen työn. Hän valmentaa scrumin periaatteisiin sekä tiimiä että asiakkaan sidosryhmiä. Scrum master huolehtii myös tiedottamisesta sekä scrumin toimintatapojen että kehitystehtävän osalta. Hän järjestelee tapahtumia ja valvoo, että scrumia noudatetaan tiimin parhaaksi.

Asiantuntijoistamme enin osa on sertifioituja scrum mastereita.