GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Sovelluspalvelut >
 4. Sovelluskehitys ja integrointi >
 5. PMO – projektitoiminnan tuki

PMO – projektitoiminnan tuki

Näin Fujitsu voi auttaa

 • Tarjoamme käyttöösi suuren joukon projektiammattilaisia tehtäviin, joihin tarvitaan pätevää asiantuntemusta vain vähäksi aikaa.
 • Lisäksi otamme toiminnassamme aina huomioon it-projektin vaikutukset liiketoiminnan johtoon, it-ympäristöön ja ihmisiin.
Program management office eli PMO on Fujitsun malli, jolla tuemme asiakkaan kanssa tehtävää it-projektityötä. PMO on yrityksen johdon ja it-johdon tukiorganisaatio, jolla huolehdimme niin päätöksenteon tuesta kuin it-projektien ohjauksesta ja kokonaisaikatauluista.

Sovimme asiakkaan kanssa, miten PMO tukee it-projektia suurta ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. PMO tarjoaa resursseja tehtäviin yli tavanomaisten projektiroolien. PMO:hon kuuluvat tyypillisesti esimerkiksi hankejohtaja, muutosjohtamisen asiantuntija ja it-arkkitehti. Resursseja käytetään tarpeen mukaan, joko neuvomaan, ohjaamaan tai jopa kontrolloimaan ja päättämään it-projektien tuotoksista.

PMO:n toiminta voidaan tarvittaessa ulottaa koskemaan koko organisaation toimintaa ja sen it-hankkeita. PMO voidaan myös rajata koskemaan vain tiettyä hanketta tai tarjoamaan ammattilaisten resursseja tarpeen mukaan.

PMO:n tehtäviä

Tarjoamme asiakkaalle kokeneita tekijöitä ja konsultteja, jotka tukevat it-projekteja niiden ensi vaiheista aina onnistumiseen saakka. Tässä on muutamia esimerkkejä sovituista tehtävistä: 

PMO:n hankejohtaja tukee projektin suunnittelua ja tarvittavien resurssien saamista projektin käyttöön. Hän myös seuraa projektia ja auttaa projektin sen haasteiden yli.

Hankejohtaja sovittaa it-hankkeet liiketoiminnan johdon tavoitteisiin. Kullekin it-hankkeelle ja projektille on saatava liiketoimintasuunnitelma (Business Case) ja näin oikeutus myös yrityksen johdon puolesta. 

PMO järjestää it-projektien käyttöön asiantuntijoita, joita ei yleensä kustannussyistä ole mahdollista osoittaa projektin käyttöön. PMO myös koordinoi ajallisesti näiden asiantuntijoiden osallistumista useisiin hankkeisiin. 

PMO tukee projektin tarvitsemia työkaluja ja menetelmiä, samoin projektin raportointia ja tiedotusta.

PMO-tukiorganisaatiolla voi olla pitkäaikaisiakin tehtäviä kuten esim. suunnittelumenetelmien ja ohjeistuksien ylläpitoa. Keskeinen tarve on myös huolehtia asiantuntijoiden osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä organisaatiossa. 

Näin saat PMO-palvelujamme

Projektipäällikkö- ja hankejohtajapalvelut. PMO perustetaan yleensä niin, että Fujitsu ja asiakas valitsevat yhdessä hankejohtajan ja hänelle tehtäväkentän.

Konsultoinnin asiantuntijat. Fujitsu tarjoaa projektiasiantuntijoita muiden muassa seuraavilta alueilta:

 • Kokonaisarkkitehtuurin osaajamme ja esimerkiksi sovellus- ja tietoarkkitehtimme laativat projektin avuksi integrointisuunnitelmat, joilla projektin tuotokset liittyvät saumattomasti muuhun it-ympäristöön ja muihin palveluihin.
 • Teknologia-arkkitehtimme varmistavat uusien ja käytössä olevien teknologioiden ja alustojen yhteensopivuuden ja yhteistoiminnan. 
 • Vaatimusten hallinnan konsulttimme määrittelevät liiketoiminnan tarpeet ja tuottavat projektille toiminnalliset vaatimukset sekä kehittävät niistä tarkat sisältöohjeet it-projektin käyttöön. 
 • Muutoshallinnan ja viestinnän ammattilaisemme varmistavat, että käyttöönottoon valmistaudutaan ajoissa ja että organisaatio ja erityisesti yksilöt ovat valmiita ja halukkaita siirtymään uuden it-tuotteen käyttöön. 
 • Liiketoiminnan konsulttimme voivat kattaa lisäksi muita mahdollisesti tarvittavia tehtäviä kuten laadunhallintaa ja auditointeja tai esimerkiksi liiketoiminnan kehittämistä prosessien ja toimintojen osalta.  
It-portfolion eli ohjelmasalkun hallinta. Hankejohtajamme on valmis ohjaamaan ja seuraamaan projektikokonaisuuksia ja niiden riippuvuuksia esimerkiksi aikatauluja ja tuotoksia.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com