GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Sovelluspalvelut >
 4. Sovelluskehitys ja integrointi >
 5. Muutosjohtamisen ja viestinnän avulla toiminnan muutos sujuu hallitusti

Muutosjohtamisen ja viestinnän avulla toiminnan muutos sujuu hallitusti

Näin Fujitsu voi auttaa

 • It-tuotteiden käyttöönotto on usein hankalaa, kun ei tiedetä, miksi ihmiset vastustavat. Muutosjohtamisen palvelumme tuo tähän apua. 
 • Saat tukea ihmisten motivointiin ja sitoutumiseen it-hankkeissa ja organisaatiomuutoksissa. 
 • Ihmiset tottuvat tiettyjen vaiheiden avulla uuteen toimintamalliin ja uusiin prosesseihin – saat organisaatiossasi asiat sujumaan helpommin, kun panostamme yhdessä muutoksen hallintaan.
Fujitsun muutosjohtamisen (Change Management) palvelu keskittyy niihin vaikutuksiin, joita it-kehityksellä on ihmisiin. Muutosjohtamisen avulla voimme tarjota apua esimerkiksi 
 • uusien prosessien sopimiseen ja käyttöönottoon
 • organisaation muutoksiin
 • strategian jalkauttamiseen
 • uusien työkalujen käyttöönottoon
Asiantunteva muutosjohtamisen konsultti helpottaa muutosta organisaatiossa yksilötasolla ja tekee niin pienestä kuin suurestakin muutoksesta miellyttävämmän ja hyväksyttävän. Muutosprojektin kohderyhmän sitouttamisella tulos saadaan käyttöön halutusti.

Fujitsun muutosjohtamisen menetelmät on sovitettu projektihallinnan menetelmiin, esimerkiksi Fujitsussa käytettyyn PRINCE2-projektimalliin. Menettelyjä voidaan käyttää myös itsenäisesti.

Organisaatio voi kehittyä vain muuttumalla. Muutos on matka nykyisestä toiminnasta tulevaan uuteen toimintamalliin. Muutosjohtamisen palvelu varmistaa parhaita käytäntöjä käyttäen, että muutos viedään halutusti loppuun. Muutoksen tarve voi olla organisaatiossa mikä tahansa toimintaan vaikuttava syy. Palvelussamme keskitytään lähinnä muutoksiin, jotka halutaan syntyvän, kun toteutetaan it-projektia.
 Yksilön kohdalla muutos merkitsee siirtymistä totutusta, mukavuusalueella olevasta toiminnasta uuteen. Tämä vaatii muutoksia niin taidoissa ja asenteissa kuin myös käyttäytymisessä. Muutos tarkoittaa luopumista jostain olemassa olevasta ja jonkin uuden oppimista. Tässä tapauksessa muutos tulee ilmi tuotteen kehityksen tai muun projektin ominaisuudessa. Muutoksen johtaminen ja hallinta eivät ole kuitenkaan sama asia kuin projektin hallinta.

Viestintä

Viestintä on monimutkainen prosessi, ja onkin sanottu, että viestintä epäonnistuu aina, jollei se sattumalta onnistu. Tämä tarkoittaa, että viestin vastaanottaja ei juuri koskaan ota viestiä vastaan siten kuin viestin lähettäjä on tarkoittanut. Viestintään on siis kiinnitettävä jatkuvasti huomiota.

Tehokkaalla viestinnällä on muutamia hyväksi tiedettyjä ominaisuuksia:
 • Selkeä – viestissä ei tehdä oletuksia, on pyrittävä olemaan yksiselitteinen. 
 • Rehellinen – viestissä ei saa luvata asioita, joita ei voida pitää. 
 • Osallistava – ”näytä minulle niin unohdan”; ”selitä minulle niin ymmärrän”, ”ota minut mukaan niin sitoudun”. 
 • Monikanavainen – kuvien avulla, puhuttuna, kirjoitettuna. 
 • Oikea-aikainen – myöhässä kerrottu asia ei ole uutinen; huhu kulkee nopeasti, uutisten pitäisi ehtiä ensin. 
 • Oikein kohdistettu – varmista että tiedotat oikeille asianosaisille, vältä turhaa tietoa. 
 • Henkilökohtainen – kuhunkin tilanteeseen sopivasti, mitä henkilökohtaisempaa viestintä on, sitä tehokkaampaa se on. 

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com