GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Sovelluspalvelut >
 4. Sovelluskehitys ja integrointi >
 5. Kehityshankkeiden ja projektien toteutus

Kehityshankkeiden ja projektien toteutus

Näin Fujitsu voi auttaa

 • Toimitamme yrityksesi liiketoiminnan tarpeisiin uusia ohjelmistoja ja olemassa olevien ohjelmistojen jatkokehitysversioita.
 • Rakennamme ratkaisut joko alusta asti yrityksesi vaatimusten mukaan tai käytämme pohjalla valmistuotetta, jolloin hyödynnämme mahdollisimman paljon tuotteen alkuperäisiä ominaisuuksia.
 • Yhteistyö projektityössä toimii asiakkaan ehdoilla, kuitenkin luottaen tekijöiden ammattitaitoon ja kokemukseen
 • Projektit ovat joustavia ja ketteriä, tuloksia syntyy alusta alkaen yhteistyössä
Asiakkaalle projekteissa ei synny yllätyksiä vaan toimimme avoimesti ja etenemme yhteistyössä.

Fujitsulla vahva projektikulttuuri ja pitkä historia luotettavana projektitoimittajana. Tavoitteenamme on, että projektin tuottama ratkaisu toteuttaa asiakkaamme liiketoimintatarpeet ja on samalla myös ylläpidon ja mahdollisen jatkokehityksen kannalta kustannustehokas.

Asiakastyytyväisyys on yksi projektiemme tärkeimpiä laatumittareita. Asiakkaan palaute onnistumisesta on tärkeää. Käytämme työssä projektityön parhaita käytäntöjä kuten PRINCE2®-menetelmää ja scrum-lähestymistapaa. Tarvittaessa toimintamme sovitetaan asiakkaan työtapoihin.

Ketterässä scrum-työssä noudatamme hyväksi havaittuja valmiita työkaluja suunnittelussa ja seurannassa. Tiimi huolehtii täysin työn rytmityksestä ja muista käytettävistä menettelyistä ja parhaista käytännöistä. Ketterä työtapa on käytössä erityisesti mobiilihankkeissa, joissa käytetään uutta teknologiaa ja moniulotteisia ratkaisuja.

It-kehitysprojekteissa hyödynnämme Fujitsun kuvaamia sovelluskehityksen palveluja, muiden muassa

 • projektipäällikön ja hankepäällikön palvelu
 • arkkitehtuurityön ja arkkitehtuurin palvelu
 • vaatimusten hallinnan palvelu
 • testauksen ja laadunvarmistuksen palvelu
Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com 

PRINCE® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited

Java-sovelluskehitys

Kehittäjämme ja asiantuntijamme ovat taitavia Java-teknologian osaajia ja toteutusprojektiemme ydin. Teknologiaosaamisemme on vahvaa sekä skaalautuvien että hajautettujen sovellusten toteuttamisessa.

Asiantuntijoistamme on mahdollista muodostaa ammattitaitoine toteutusryhmä ketteriin projekteihin.

Fujitsun toteuttajilla on vankka kokemus pohjautuen Java, J2EE, SOA, Web Services, Spring, javascript (esim. JQuery, Angular JS), Liferay ja Vaadin osaamiseen. Järjestelmien tietoturva, suorituskyky ja vikasietoisuus ovat olennainen osa järjestelmien toiminnallisuutta, myös näistä meillä on vahva tuntemus.

Käytämme muiden muassa JBoss, Weblogic ja Glassfish -sovellusalustoja.

Ketterät projektit

Fujitsun ketterä ohjelmistokehitysmalli on korkean tason kehys, joka kuvaa projektin tyypillisen elinkaaren. Menetelmä määrittelee, kuinka ohjelmistokehitysprojektit viedään läpi alusta loppuun yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on onnistua

 • rakentamaan oikea ohjelmisto – se mitä asiakas lopulta haluaa,
 • rakentamaan ohjelmisto oikein – parhaiten soveltuva tekninen ratkaisu ja
 • rakentamaan ohjelmisto ajallaan.
Tässä palvelussa keskitytään kuvaamaan Scrumin mukaista tuotteen valmistamista ja siihen liittyvää organisointia ja hallinnointia. Ketterässä ohjelmisto- ja tuotekehityksessä on tärkeää selkeyttää vastuut ja toimintatavat. Yhteistyö asiakkaan kanssa poikkeaa tavanomaisesta organisoinnista, ketteryys vaatii esimerkiksi päätöksenteossa poikkeavaa jakamista toimeksiantajan ja tekijöiden kesken.

Mobiilihankkeet

Mobiilihankkeet kohdistuvat moderneihin tuotteisiin kuten puhelimiin ja mukana kuljetettaviin taulutietokoneisiin. Hankkeet koskevat usein sekä näitä laitteita että taustajärjestelmiä, joilla palvelut tarjotaan.

Olemme tehneet pitkään kehitystyötä tällä alueella ja käytämme parhaita käytäntöjä ja menetelmiä. Mobiilius avartaa it-ratkaisuja ja niissä käytettävää teknologiaa.

Rakennamme mobiilit sovellukset useimmiten ketterissä projekteissa, joissa tekjänä on kokenut asiantuntijaryhmä. Mobiiliteknologia on tämän ryhmän osaamisen erikoisala.

Mobiililaitteiden testauksessa korostuvat käytettävyys, toiminta yhteyslaitteiden kanssa, toimintavarmuus, kapasiteetin riittävyys, eri yhteyskäytäntöjen ja erityyppisten mobiililaitteiden toimivuus keskenään samoissa ympäristöissä jne. Mobiilitestaus koskettaa siis sekä laitteissa itsessään olevia ohjelmistoja että palveluja tuottavia keskitettyjä ohjelmistoja.

Määrittelyt

Vaatimusten hallinta eli tuotteen ja toiminnan tarpeiden määrittely on jatkuvaa toimintaa, joka luo pohjan onnistuneelle sovelluskehitykselle ja muutoksille. Sovelluskehityksessä tarvitaan selvitys käyttäjien todellisista tarpeista. Projektin onnistuminen riippuu täysin näistä tarpeista ja vaatimuksista.

Vaatimusten hallinta on prosessi ja työtä, jolla kerätään tarpeita ja toiveita, analysoidaan niitä ja muokataan niistä ymmärrettävät kuvaukset kehitystyölle. Samalla vaatimusten hallinta tekee mahdolliseksi liiketoiminnan ja käyttäjien näkemysten yhteisymmärryksen. Tähän tarvitaan hyviä yhteistoiminnan, tiedotuksen ja organisoinnin taitoja. Apuna käytetään myös teknistä ja rakenteellista osaamista järjestelmistä, tuotteista ja kuvaamisesta. Näin myös it-asiantuntijat saavat samalla ymmärryksen käyttäjien tarkoituksista ja liiketoiminnan edellytyksistä. Kaikki tämä yhdessä luo onnistumisen edellytykset vaatimusten selvittelylle.

Muutos ja viestintä

Organisaatio voi kehittyä vain muuttumalla. Muutos on matka nykyisestä toiminnasta tulevaan uuteen toimintamalliin. Tämä muutosjohtamisen palvelu varmistaa, että muutos viedään halutusti loppuun käyttäen parhaita käytäntöjä. Muutoksen tarve voi olla organisaatiossa mikä tahansa toimintaan vaikuttava syy. Tässä keskitytään lähinnä muutoksiin, jotka halutaan syntyvän, kun toteutetaan it-projektia.

Fujitsun muutosjohtamisen ja viestinnän menetelmäkehys keskittyy niihin vaikutuksiin, joita it-kehityksellä on ihmisiin. Yksilön kohdalla muutos merkitsee siirtymistä tavanomaisesta, mukavuusalueella olevasta toiminnasta uuteen. Tämä vaatii muutoksia niin taidoissa ja asenteissa kuin myös käyttäytymisessä. Muutos tarkoittaa luopumista jostain olemassa olevasta ja oppimista jostain uudesta. Tässä tapauksessa muutos tulee ilmi tuotteen kehityksen tai muun projektin ominaisuudessa. Muutoksen johtaminen ja hallinta eivät ole kuitenkaan sama asia kuin projektin hallinta.