GTM-P8GPCR8
Skip to main content
 1. Etusivu >
 2. Palvelut >
 3. Sovelluspalvelut >
 4. Sovelluskehitys ja integrointi >
 5. Arkkitehtuurit ja integrointi

Arkkitehtuurit ja integrointi

Kokonaisarkkitehtuurista rakenteiden integrointiin

Näin Fujitsu voi auttaa
Arkkitehtuuripalvelumme auttaa yritystäsi hallitsemaan järjestelmäsi kokonaisuuksia ja hankkimaan uutta teknologiaa vanhan rinnalle.
- Voimme selvittää yhdessä, miten nykyiset tai vanhentuneet järjestelmät kannattaa uusia. 
- Ratkaisemme yhdessä, miten kalliit ja vaikeat it:n uudistamiset saadaan tehtyä hallitusti ja uudet mahdollisuudet saadaan käyttöön.
- Teemme yrityksellesi kestävän suunnitelman, jolla vältetään yllätyksiä ja jolla onnistutaan tulevissa tarpeissa.
Kokonaisarkkitehtuuri vastaa järjestelmän hallinnan kysymyksiin.
Integraatioarkkitehtuurilla luomme kestävät ja joustavat ratkaisut tarvitsemallesi uudistamiselle.

Fujitsun arkkitehdit laativat it-järjestelmiä koskevat suunnitelmat ja puitteet, joita sovelletaan projekteissa ja edelleen yrityksesi it-palveluissa. Osoituksena ratkaisukyvystämme toimitamme infrastruktuuripalveluja, joissa yrityksesi järjestelmät toimivat nykyaikaisilla teknologia-alustoilla ja sisältävät niin uusia kuin vanhojakin järjestelmäratkaisuja. Arkkitehtimme noudattavat parhaita käytäntöjä kuten TOGAFia ja julkishallinnon JHS-179:ta.

Kokonaisarkkitehtuurin avulla suunnittelemme toiminnan, tietojen ja palvelujen kokonaisuuksia. Arkkitehtuureilla tuemme organisaatiosi toimintaa ja kehitämme sen it-rakenteita.
Kokonaisarkkitehtuurimme auttaa yritystäsi hallitsemaan eri teknologiat ja niiden yhteensovittamisen. Saat uudet avoimet ratkaisut käyttöösi ja toisaalta voit käyttää modernisti nykyisiä kriittisiä liiketoimintasovelluksiasi. Valintamahdollisuutesi laajenevat – voit hankkia uutta ja uudistaa vanhaa ilman yllätyksiä tai valtavia kustannuksia. 
 
Integraatioarkkitehtuurimme tukee toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta, joustavuutta ja häiriöttömyyttä. Se on osa liiketoimintaan pohjautuvaa kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä, joka ottaa kantaa muiden muassa integraatiomenetelmiin, käytettäviin teknologioihin ja tuotealustoihin. Sen alueelle kuuluvat toimintaprosessien, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologioiden yhteensovittaminen.

Toimiva integraatioarkkitehtuuri tuottaa organisaatiollesi merkittäviä kustannussäästöjä. Arkkitehtuuri vähentää manuaalista työtä, minimoi virheiden määrää, parantaa seurantaa sekä raportointia ja poistaa organisaation tiedonsiirtoon liittyviä pullonkauloja. Integraatioarkkitehtuuri luo periaatteet, joiden pohjalta liiketoimintasovelluksesi käyttävät saumattomasti toistensa tietoja ja palveluja sovellusratkaisuista riippumatta.

Arkkitehtuurin asiantuntijamme toteuttavat sovittuja uudistuksia. Työ voidaan tehdä osana projektin tuotosta, jolloin arkkitehdit ovat osa projektiorganisaatiota. Arkkitehtimme voivat myös toimia muiden työryhmien ja projektien resursseina.

Arkkitehtipalvelumme kattaa esimerkiksi seuraavia osa-alueita: 
 • kokonaisarkkitehtuuri (Enterprise Architecture) 
 • integraatioarkkitehtuuri (Integration Architecture) 
 • liiketoiminta-arkkitehtuuri (Business Architecture) 
 • sovellus- ja informaatioarkkitehtuuri (Application and Information Architecture) 
 • teknologia-arkkitehtuuri (Technology Architecture)

» Kysy lisätietoja: Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Kokonaisarkkitehtuuri, yritysarkkitehtuuri, Enterprise Architecture

Kokonaisarkkitehtuurityömme on konkreettista rakenteisiin ja tekemisiin kohdistuvaa työtä: kokonaisarkkitehtuurilla mallinnetaan, suunnitellaan ja kuvataan esimerkiksi toimintaa, tietotarpeita, tietojärjestelmiä ja teknologiaratkaisuja. Kokonaisarkkitehtuuria (KA) kutsutaan myös yritysarkkitehtuuriksi (Enterprise Architecture, EA).

Arkkitehtuurityössämme integraatiot ovat organisaation liiketoiminnan ytimessä. Liiketoimintaa ohjaavien järjestelmien ja tietovarantojen on vaihdettava keskenään tietoja ja palveluja sekä tuettava operatiivista toimintaa. Integraatiot ovat meille ja asiakkaillemme tärkeitä sekä sisäisen toiminnan että asiakas- ja kumppaniyhteyksien vuoksi.

Fujitsun arkkitehtuurityö on rakenteeltaan laaja-alaista, suurista kokonaisuuksista pieniin osa-alueisiin ja järjestelmiin. Kokonaisarkkitehtuuri on laajin arkkitehtuurin kohdealue. Siinä tarkastellaan yrityksen kokonaisuutta ja toimitaan koko yrityksen ratkaisuissa organisaatiotasolla.

Osa-aluearkkitehtuurissa kohteena on määrätty rajattu alue yrityksen sisällä. Alue voi olla esim. liiketoiminnan perusteella valittu liiketoiminta-alue tai teknologian perusteella valittu teknologia-alusta. Järjestelmäarkkitehtuurissa kohteena ovat määrätty järjestelmä tai järjestelmäkokonaisuus ja sen osajärjestelmät.

Ketterät projektit

Arkkitehtuurityö voidaan tehdä osana ketterää projektityötä. Ensin varmistetaan, että kokonaisarkkitehtuuri on käytettävissä ja reunaehdot ovat projektiryhmän tiedossa. Integrointiratkaisut ja tiedon ja toiminnan kuvaukset synnytetään projektissa ja liitetään valmiina arkkitehtuuriratkaisuihin.

Ketterässä projektiryhmässä on mukana arkkitehtuureihin perehtyneitä kehittäjiä, ja suunnittelu tapahtuu ketterän työn säännöillä.

Arkkitehtuurin asiantuntijatyö

Fujitsun arkkitehti on arkkitehtuurityön osaaja, joka taitaa parhaat käytännöt, arkkitehtuurin ohjaamisen, tarkan suunnittelun ja mallintamisen. Arkkitehti voi toimia joko kokonaisarkkitehtuurin alueilla, jolloin hän konsultoi kokonaisuuksista ja niiden suunnittelusta. Arkkitehti voi olla keskittynyt johonkin osa-alueeseen kuten sovellus- tai tietoarkkitehtuuriin, jolloin hän erikoistuu tämän alueen käytäntöihin, mallintamiseen ja osaamiseen.

Arkkitehtuuripalvelu tukee yritystäsi projektien ja hankkeiden rakentamisen ohjaamisessa sekä systeemikokonaisuuden suunnittelemisessa ja kehittämisessä. Palvelu tukee myös it-järjestelmien rakenteellista ja teknistä hallintaa ammattimaisesti. Arkkitehtuurin tärkein vaihe on luoda alussa suunnitelmat ja puitteet, joita sovelletaan projekteissa ja jatkossa myös palveluissa.

Tarkemmalla tasolla arkkitehtuurin asiantuntijatyö kohdistetaan tehtäväalueisiin kuten informaatioon ja tietorakenteisiin (informaatioarkkitehtuuri), ohjelmistoihin (sovellusarkkitehtuuri), liiketoiminnan rakenteisiin (liiketoiminta-arkkitehtuuri) sekä esim. teknologiaan (teknologia-arkkitehtuuri).

Integraatioarkkitehtuuri

Tarjoamme laaja-alaista integraatio-osaamista järjestelmien ja tietovarantojen yhteensovittamiseksi. Fujitsulla on laaja globaali asiantuntijaverkosto ja myös paikallinen osaajayhteisö kotimaassa. Meillä on monipuolista arkkitehtuuri- ja sovelluskehitysosaamista (.Net ja Java-teknologiat), sekä projektinhallinta- ja palvelunhallintaosaamista.

Toteutamme integraatioratkaisuja osana kokonaisarkkitehtuuria. Autamme selvittämään ja ratkaisemaan

 • miten eri konsepteja ja teknologioita voi hyödyntää
 • mitä hyötyjä ne tuottavat liiketoiminnalle 
 • miten modernia palvelulähtöistä arkkitehtuuria voi kehittää hyödyntämällä portaaleja, prosessienhallinta- ja palveluväyläratkaisuja
 • miten palveluja voi suunnitella ja toteuttaa 
 • miten kokonaisuus pitää integroida käyttöliittymätasolta taustajärjestelmiin 
 • miten tätä kaikkea hallitaan