GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2011 >
  7. Finland Ict-ala ja Motiva selvittävät konesalien energiatehokkuutta

Finland Ict-ala ja Motiva selvittävät konesalien energiatehokkuutta

Fujitsu Suomi

maaliskuuta 03, 2011

Fujitsu on mukana Motivan vetämässä Energiatehokas konesali -projektissa, jossa selvitetään Suomessa sijaitsevien konesalien energiatehokkuuden nykytilaa ja mahdollisuuksia sen parantamiseen. Projekti on käynnistynyt syksyllä 2010 ja se päättyy marraskuussa 2011 järjestettävään seminaariin.

Projektin tuloksena syntyy ohjeistus konesalien energiakatselmointiin sekä suosituksia seurannassa tarvittaviin energiatehokkuuden mittareihin. Samalla selvitetään myös Suomen ilmaston tarjoamia energiatehokkaita ratkaisuja konesalien jäähdytykseen.

Projektissa on mukana laitetoimittajia, käyttöpalveluiden myyjiä ja tarjoajia, Ict-alan yhteistyöjärjestö sekä energiayhtiöitä. Projektin koordinaattorina ja kokoonkutsujana toimii Motiva. Projektia rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä mukana olevat yritykset.

Suomi on energiatehokkuuden kärkimaita

Suomesta on juhlapuheissa leivottu konesalien luvattua maata sopivien ympäristöolosuhteiden ja erinomaisen infrastruktuurin ansiosta. Ict-ala ottaa merkittävän askeleen konesalien osaamisen kehittämisessä tuottamalla ohjeistuksen energiatehokkuuden toteamiseksi yhdessä Motivan kanssa.

"Suomella on hyvät mahdollisuudet profiloitua kansainväliseksi energiatehokkaan konesaliteknologian asiantuntijaksi", Motivan johtava asiantuntija Petri Nieminen sanoo. Suomi on jo nyt energiatehokkuuden kärkimaita, ja tällä alalla kehittyminen on hyvin linjassa suomalaisen energiaosaamisen kanssa, Nieminen jatkaa.

Tutkimusyritys Gartnerin mukaan tietotekniikka aiheuttaa kaksi prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Konkreettista ict-alan yritysten kilpailukyvylle on kuitenkin palvelinten määrän ja tehon kasvun näkyminen sähkölaskussa. Itse palvelimet kuluttavat noin puolet sähköstä. Suurin kulutusosuus syntyy palvelinten jäähdytyksen ja ilmastoinnin tarpeesta.

Palvelinkeskusten yhteenlaskettu sähkönkulutus on viiden viime vuoden aikana kaksinkertaistunut, ja palvelinten määrän ja niiden tehon kasvaessa tulee kulutus entisestään kasvamaan. Motivan arvion mukaan konesalit kuluttavat tällä hetkellä 0,5 - 1,5 prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Käynnistynyt yhteisprojekti tähtää kokonaiskulutuksen laskuun palvelinten ja konesalien lukumäärän kasvusta huolimatta.

Suomessa on jo kehitetty useita edelläkävijäratkaisuja konesali-infrastruktuurin toteutuksiin ja niiden hallinnointiin. Ratkaisuja on haettu niin minimimäärän energiaa kuluttavista palvelimista, konesalien sijoittelusta tehokkaana jäähdyttäjänä toimivan vesistön läheisyyteen kuin salien lämmön talteenotosta ja sen syöttämisestä kaukolämpöverkkoon.

Lisätietoja: Petri Nieminen, johtava asiantuntija, Motiva Oy, p. 040 778 3473


Lataa uutiset RSS-muodossa

Date: 03 maaliskuuta, 2011