GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2010 >
  7. Finland Gartnerin ja WWF:n tutkimus nostaa Fujitsun green ict -edelläkävijäksi

Finland Gartnerin ja WWF:n tutkimus nostaa Fujitsun green ict -edelläkävijäksi

Fujitsu Suomi

marraskuuta 16, 2010

Gartnerin ja WWF:n tuore tutkimus nostaa Fujitsun green ict -edelläkävijäksi kasvihuonekaasuja vähentävien ict-hankkeiden läpiviejänä. Tutkimus korostaa Fujitsun maailmanlaajuista panostusta kestävään kehitykseen. Kyseessä on toistaiseksi laajin tietotekniikkayritysten ympäristöystävällisyyttä syväluodannut riippumaton tutkimus.

Gartnerin ja WWF:n raportti "Low-Carbon and Environmental Leadership in the ICT Industry by Gartner and WWF, 2010" rankkaa tietotekniikkatoimittajat laajojen tutkimusten perusteella neljässä eri kategoriassa. Fujitsu oli selvä ykkönen alueilla "It-teknologian muuntamiskyky" ja "Talon sisäiset ympäristöteot".

Gartnerin ja WWF:n tutkimus selvittää, miten 19 tutkimukseen osallistunutta teknologiayritystä pystyvät vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin vähentämällä kasvihuonepäästöjä. Fujitsu on sitoutunut toimipaikoissaan ympäri maailman ottamaan ympäristöystävällisyyden huomioon ict-tuotteiden kaikissa elinkaaren vaiheissa: tutkimus- ja kehitystyössä, suunnittelussa, käytössä ja lopulta kierrätyksessä.

Fujitsun globaali green it -hanke tähtää maailmanlaajuisesti yli 15 miljoonan tonnin leikkaamiseen hiilidioksidipäästöissä neljän vuoden aikana, tilikausien 2009 ja 2012 välillä. Tilikaudella 2009 Fujitsu pääsi 2,37 miljoonan tonnin globaaliin päästövähennykseen ylittäen näin asettamansa 2,13 miljoonan tonnin tavoitteen.

Fujitsu on sitoutunut toimittamaan asiakkailleen tuotteita ja palveluja, joiden avulla nämä voivat pienentää hiilijalanjälkeään ja saavuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Fujitsun tuotekehitysyksikkö Fujitsu Laboratories on jo ryhtynyt mittaamaan kaikkien kehitteillä olevien teknologioidensa hiilidioksidipäästöjä vähentävää vaikutusta. Viime tilikaudella yli puolet Fujitsun markkinoille tuomista uusista tuotteista sai Super Green -merkinnän, yrityksen oman kolmiportaisen ympäristöystävällisyysasteikon korkeimman luokituksen.

Fujitsu valistaa myös asiakkaitaan ympäristöasioissa aktiivisesti, ja auttaa pienentämään tietotekniikan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Oman tiukan ympäristöystävällisyysasteikkonsa lisäksi Fujitsulla on käytössään 0 wattia kuluttavia tietokonenäyttöjä, työasemia ja palvelimia, sekä Primergy CX1000 -pilvipalvelin, joka optimoi sähkön, lämmön ja tilan kulutukseen.

Fujitsu johtaa green ict -hankkeita ja auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasuja

Fujitsu on edelläkävijä green ict -hankkeissa ympäri maailman. Yrityksellä on edustajat kaikissa merkittävissä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävissä työryhmissä, esimerkiksi Euroopan Unionin ICT4EE-hankkeessa sekä lukuisissa muissa kansainvälisissä ympäristöfoorumeissa.

Fujitsu kehittää ja toteuttaa ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonekaasuja niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä yhdessä asiakkaidensa kanssa kaikissa maailman kolkissa.

Esimerkiksi Suomessa Fujitsu on toteuttanut Verohallinnolle sähköisen asiointialustan, jonka päälle Verohallinnon sähköiset palvelut, kuten Verokorttimuutos verkossa ja Veroilmoitus verkossa, on rakennettu ja asiointi voidaan pääosin hoitaa sähköisesti. Sähköisten palvelujen käyttö vähentää paperin käyttöä ja matkustustarvetta.

Fujitsun oma Patja-palvelu toimii vihreiden periaatteiden mukaan, sillä se automatisoi palvelinkeskustoimintoja sekä virtualisoi ja konsolidoi palvelinympäristöjä. Vihreät ratkaisut tuovat samanaikaisesti sekä kustannussäästöjä että järkevöittävät työntekoa.

"Kevytpäätteet ja muut virtuaaliset työasemaratkaisut säästävät sähköä, samoin palvelinten virtualisointi. Patja-palvelun nykyaikaiset viestintävälineet auttavat tehostamaan työntekoa. Esimerkiksi etäkokousten avulla säästyy matka-aikaa ja energiaa. Tuotepalveluissa toteutetaan vastuullista kierrätystä ja uudelleenkäyttöä", toteaa johtaja Hemminki Sääksjärvi Suomen Fujitsun Palvelukehityksestä.

"Gartnerin ja WWF:n tutkimustulokset ovat tervetullut vahvistus Fujitsun pitkästä sitoutumisesta ympäristöhankkeisiin ja auttavat asiakkaita näkemään, mitkä ict-toimittajat ovat todellisia vihreän tietotekniikan edelläkävijöitä", sanoo johtaja Atsuhisa Takahashi Fujitsun ympäristöstrategiayksiköstä. "Näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa hiilidioksidipäästöt voidaan mitata ja osoittaa reaaliaikaisesti, ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön voidaan säädellä entistä tehokkaammin."

Raportti: "Low-Carbon and Environmental Leadership in the ICT Industry by Gartner and WWF, 2010". Authors: Simon Mingay, Research Vice-President, Gartner, and Dennis Pamlin, WWF


Lataa uutiset RSS-muodossa

Date: 16 marraskuuta, 2010