GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2009 >
  7. Finland Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit jatkavat Fiale-palvelussa

Finland Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit jatkavat Fiale-palvelussa

Fujitsu Suomi

joulukuuta 08, 2009

Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit ovat sopineet Fujitsu Services Oy:n kanssa palvelusopimuksen Fiale-aluetietojärjestelmän käytöstä ja ylläpidosta.

Fiale-palvelu mahdollistaa potilastiedon reaaliaikaisen saatavuuden sairaanhoitopiirien toimintayksiköissä ja kunnissa yli organisaatiorajojen. Fiale nopeuttaa ja tehostaa hoitotyötä, kun lääkäreillä on heti käytössä myös muualla tehtyjen tutkimusten tulokset ja potilastiedot. Vuonna 2008 Fiale laajeni digitaaliseen kuvantamiseen, eli käyttäjät saavat potilaan sairaskertomustietojen lisäksi myös röntgenkuvat nähtäväkseen.

Palvelu on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon toimijoille sekä muille samojen asiakkaiden sosiaalialan palveluita tuottaville yksiköille. Fiale on ollut Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä vuodesta 2004 ja Varsinais-Suomessa vuodesta 2005 alkaen. Käyttäjiä on yli 10 000.

Fiale-järjestelmän kehityksestä vastaa Fujitsu Services Oy kumppaninaan Itella Information Oy.

Aluetietojärjestelmä pohjustaa tietä uudelle kansalliselle sähköisen potilastiedon arkistolle, joka on tulossa käyttöön lähivuosien aikana. Fujitsu on tämänkin hankkeen vastuullinen järjestelmätoimittaja.

Kansallinen terveydenhuollon arkisto tulee sisältämään sekä tekstimuotoiset potilasasiakirjat, että kuva-arkiston. Lisäksi toteutetaan kansallinen sähköinen reseptikeskus. Tällöin siirrytään vaiheittain sähköiseen lääkemääräykseen, joka korvaa perinteiset paperiset reseptit.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Tietohallintapäällikkö Yrjö Koivusalo, puh. 040 580 3079
Satakunnan sairaanhoitopiiri: Atk-päällikkö Tuire Mikola, puh. (02) 627 71
Fujitsu: Aluejohtaja Heikki Pylkkänen, Fujitsu, puh. 050 3725 278
Itella Information Oy: Solutions Manager Kirsti-Liisa Orasmaa, puh. 040 847 6279Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on kuntayhtymä, johon kuuluu 29 kuntaa ja kaupunkia sekä Turun yliopisto. Piirin alueella toimii 24 terveyskeskusta ja elää noin 460.000 asukasta. Sairaanhoitopiiri tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja yliopistollisessa keskussairaalassa ja neljässä aluesairaalassa, joissa on yhteensä 1.600 sairaansijaa. Sairaanhoitopiirillä on noin 6.300 virkaa ja tointa. Piirin sairaaloissa toteutetaan noin 690.000 avohoitokäyntiä, noin 420.000 hoitopäivää ja 42.000 leikkaustoimenpidettä vuodessa (arvio 2008).
Lisää tietoa: www.vsshp.fi

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja 23 jäsenkuntansa noin 226 000 asukkaalle yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin sairaalat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Harjavallassa ja näiden lisäksi psykiatrian toimipisteitä on useilla eri paikkakunnilla. Kehitysvammaisten erityishuoltoa tarjoavat Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa ja toimipisteet useilla eri paikkakunnilla. Satakunnan Sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 3800 henkilöä.
Lisää tietoa: www.satshp.fi

Date: 08 joulukuuta, 2009