GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2009 >
  7. Finland Selvitys ict-jatkuvuussuunnittelun nykytilasta käynnistyy

Finland Selvitys ict-jatkuvuussuunnittelun nykytilasta käynnistyy

Fujitsu Suomi

marraskuuta 04, 2009

Suomalaisen varautumissuunnittelun keskeiset intressiryhmät toteuttavat ensimmäistä laajaa kotimaista selvityshanketta suomalaisesta tieto- ja viestintätekniikan (ict) jatkuvuussuunnittelusta. Selvitystyöllä pyritään arvioimaan ict-varautumisen kypsyystasoa Suomessa ja tunnistamaan ict-jatkuvuussuunnitteluun liittyvät vahvuudet ja olennaisimmat kehittämisalueet.

Selvityksen tarkoituksena on muodostaa kuva siitä, miten ict huomioidaan osana liiketoiminnan jatkuvuus-suunnittelua. Hankkeessa arvioidaan muun muassa se, kuinka hyvin ict-lähtöiset riskit kriittiselle liiketoimin-nalle on tunnistettu, miten ict-jatkuvuussuunnittelua johdetaan ja kehitetään sekä miten organisaation ylin johto huomioi tieto- ja viestintätekniikan osana organisaation riskienhallintaa ja varautumista.

Hanke toteutetaan haastatteluina suurissa ja keskisuurissa organisaatioissa vuoden 2009 aikana. Raportti keskeisistä tuloksista julkistetaan alkuvuodesta 2010. Haastateltavat ovat tietohallinnon ja ict-riskienhallinnan päätöksentekijöitä. Lisäksi toteutetaan erillinen nettikysely laajemmalle joukolle kotimaisia organisaatioita.

Hanke toteutetaan yhteisprojektina, jonka ohjausryhmän muodostavat Huoltovarmuuskeskus, Puolustusministeriö, Valtiovarainministeriö, Tekes, Eaton Power Quality, Fujitsu, Logica, TeliaSonera ja Tieto. Käytännön toteutuksesta vastaa Marketvisio.

Lisätietoja:
Varautumispäällikkö Sauli Savisalo, Huoltovarmuuskeskus, puh. 0400 473 155
Projektijohtaja Mika Ollikainen, Market-Visio Oy, puh. 040 586 1138

Date: 04 marraskuuta, 2009