GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2008 >
  7. Finland Fiale luo Satakunnassa uutta tiedonkäytön kulttuuria

Finland Fiale luo Satakunnassa uutta tiedonkäytön kulttuuria

Fujitsu Services Oy

tammikuuta 11, 2008

Fiale-aluetietojärjestelmä on ollut Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä vuodesta 2004 ja sillä on noin 2 500 käyttäjää. Fiale-järjestelmän ensisijainen tarkoitus on potilaan kertomustietojen katselu yli organisaatiorajojen. Järjestelmän kehityksestä vastaa Fujitsu kumppaninaan Itella.

Professorit Juha Kinnunen ja Tarja Suominen julkaisivat elokuussa 2007 monitahoarvioinnin Satakunnan Fiale-järjestelmästä. Tutkimus liittyy Satakunnan sairaanhoitopiirin SALPA-kehittämishankkeeseen (SALPA = Satakunnan aluetietojärjestelmäpalvelu). Arvioinnissa selvitettiin muiden muassa Fialen hyötyjä ja käytettävyyttä sekä henkilöstön sitoutumista järjestelmän käyttöön.

Arvioinnin mukaan käyttäjät kokivat Fiale-aluetietojärjestelmän parhaimpina puolina tiedon saannin nopeuden, helppouden ja saatavuuden. Järjestelmän ansiosta potilaan uusintakäyntejä ei tarvitse teettää eikä tehdä turhia tutkimuksia. Lisäksi potilaan hoito nopeutui ja puhelimitse hankittava tiedon tarve väheni.

Huonoimpina puolina käyttäjät kokivat turhat viitteet, vajavaiset tiedot ja teknisen hankalakäyttöisyyden. He toivoivat, että järjestelmää kehitettäisiin helppokäyttöisemmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Vuoden vaihteen 2007 molemmin puolin toteutetut koulutukset ja laajamittainen perehdyttäminen tosin lisäsivät selvästi sitoutumista järjestelmään. Kinnunen ja Suominen kertovat arvioinnissaan, että aluetietojärjestelmä on luonut uudenlaista tiedonkäytön kulttuuria, lisännyt potilastiedon integroitua käyttöä, kriittistä osaamista ja se todennäköisesti edesauttaa muihinkin uusiin järjestelmiin siirtymistä.

Tutkijoiden mukaan järjestelmän taloudellisia hyötyjä on mahdotonta arvioida täysin luotettavasti. Mutta jos järjestelmä virtaviivaistaa esimerkiksi tuhannen potilaan palveluprosessia vuositasolla, sosiaali- ja terveydenhuollossa välilliset taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

Lopputuloksena he toteavat, että aluetietojärjestelmää kannattaa ylläpitää, mutta se kannattaa sulauttaa asteittain kansallisen linjausten mukaiseksi. Ylimenokaudella suurin riski olisi pysäyttää kehittäminen ja järjestelmän tuki.

Date: 11 tammikuuta, 2008