GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2007 >
  7. Potilaan esitietojen sähköinen lähetys tehostaa päiväkirurgian prosesseja

Finland Marian sairaala testaa Fujitsun kehittämää sähköistä asiointipalvelua

Potilaan esitietojen sähköinen lähetys tehostaa päiväkirurgian prosesseja

Fujitsu Services Oy

tammikuuta 30, 2007

Tieto- ja viestintätekniikan palvelutoimittaja Fujitsu Services Oy on toteuttanut HUSille sähköisen asioinnin pilotin, jossa Marian sairaalan päiväkirurgian potilaat ja henkilökunta testaavat potilaan esitietojen sähköistä lähetystä internetin kautta.

Hanke liittyy HUSin TechHorizon-teknologiaohjelmaan, jonka tavoitteena on kehittää uusia palvelu- ja tuoteinnovaatioita terveydenhoitoalan käyttöön. Keväällä 2006 käynnistyneeseen sähköisen asioinnin pilottiin on osallistunut noin kaksisataa potilasta ja Marian sairaalan päiväkirurgian yksikkö.

"Sairaalan kannalta kyseessä on merkittävä toimintaprosessien muutos ja ensimmäinen kerta, kun sähköinen asiointi tulee osaksi arkeamme. Kaikki osallistujat ovat olleet tyytyväisiä työn helpottumiseen, vaikka pilottijärjestelmää ei ole vielä edes integroitu potilastietojärjestelmiin", anestesian ylilääkäri Pertti Pere Marian sairaalasta toteaa.

Esitietolomake verkon kautta etukäteen

HYKSin Marian sairaalan päiväkirurgian osastolle tulevat potilaat täyttävät osastolle tullessaan noin kolmesivuisen esitietolomakkeen, jossa he kertovat henkilötietojensa lisäksi muiden muassa tiedot aikaisemmista leikkauksistaan ja sairauksistaan sekä lähiomaisistaan.

Normaalisti potilas täyttää lomakkeen sairaalassa ilmoittautumisen yhteydessä. Täyttämiseen kuluu usein runsaasti aikaa sekä potilaalta että sairaalan henkilöstöltä. Lisäksi lomakkeen tietoihin saattaa jäädä puutteita, jos potilas ei esimerkiksi muista lääkitystään, kaikkia sairaalakäyntejään tai unohtaa odotushuoneen hälinässä kertoa jonkin muun tärkeän tiedon.

Sähköisen asioinnin pilotissa esitietolomakkeen verkkolinkki lähetetään potilaalle etukäteen kotiin. Tällöin hän saa kaikessa rauhassa täyttää lomakkeen verkossa ja lähettää sen nappia painamalla sairaalaan. Vaihtoehtoisesti potilas saa myös paperilomakkeen, jonka hän voi postittaa.

Käsittely helpompaa, tieto laadukkaampaa

Tietoturvallisen sähköisen asioinnin vaatima käyttäjän tunnistus tapahtuu Fujitsun toteuttaman VETUMA-palvelun välityksellä. Käyttäjä pääsee täyttämään lomakkeen samoilla tunnuksilla, joilla hän käyttää verkkopankkia.

Pilotin avulla esitietolomakkeen käsittely on helpottunut ja nopeutunut ja lomakkeen tietojen laatu on parantunut. Asiointijärjestelmä pitää huolen siitä, että lomakkeelle tulevat kaikki sairaalan kannalta olennaiset tiedot. Vaillinaisesti täytettyjä lomakkeita ei myöskään pysty lähettämään. "Potilaat ovat osanneet täyttää lomakkeen erittäin hyvin eli peräänsoittoja ei ole juurikaan tarvinnut tehdä", Pertti Pere kertoo.

Verkon kautta tulevan esitietolomakkeen perusteella päiväkirurgian osaston henkilökunta pystyy usein selvittämään jo etukäteen, soveltuuko potilaalle nopea päiväkirurginen toimenpide, vai pitääkö hänet kuitenkin ottaa sisään sairaalaan.

"Tällöin potilaan ei tarvitse tulla turhaan päiväkirurgian osastolle, vaan hänelle voi varata suoraan ajan tarvittaviin tutkimuksiin”, Pere mainitsee.

"Pilotin tulokset ovat lupaavat. Ne antavat hyvät edellytykset edetä kohti laajempaa asiointikokonaisuutta ja uusia hyötyjä. Innokas ja aktiivinen henkilöstö on kuitenkin ollut onnistumisen tärkein edellytys. Marian sairaalan väki on vaikuttanut merkittävästi siihen, että projekti on pystytty viemään läpi näin hienosti", toteaa projektipäällikkö Janne Korhonen Fujitsusta.

Lisätietoja:
Karri Vainio, pääsuunnittelija, HUS Tieto- ja lääkintätekniikka, puh. 050 387 1620
Janne Korhonen, projektipäällikkö, Fujitsu, puh. 045 7880 5872
Ilkka Räsänen, toimitusjohtaja, Tech Horizon Oy, puh. 050 5968201



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on uusmaalaisten kuntien yhdessä perustama, vuonna 2000 toimintansa aloittanut kuntayhtymä. HUSin 21 sairaalassa eri puolilla Uuttamaata työskentelee noin 20 000 terveydenhuollon ammattilaista. Heidän tärkeä työnsä tuo avun noin 475 000 potilaalle vuosittain. HUSin sairaaloissa ovat edustettuina kaikki lääketieteen suuret erikoisalat. Kuntayhtymän yliopistosairaala Hyks vastaa lisäksi terveystieteiden opetuksesta ja tutkimuksesta sairaanhoitopiirin alueella. HUS Tieto- ja lääkintätekniikka vastaa kuntayhtymän yhteisistä tietojärjestelmistä sekä Hyksin tietotekniikkapalveluista.

Tech Horizon Oy on terveydenhuollon toimialalla keskittynyt palveluyritys, jonka tavoitteena on löytää ja seuloa uusia innovatiivisia ratkaisuja terveydenhuollon kasvaviin tarpeisiin. Tech Horizon Oy:n pääyhteistyökumppani on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Date: 30 tammikuuta, 2007