GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2007 >
  7. Finland Kela valitsi Fujitsun sähköisen potilastietoarkiston toimittajaksi

Finland Kela valitsi Fujitsun sähköisen potilastietoarkiston toimittajaksi

Fujitsu Services Oy

toukokuuta 30, 2007

Kelan atk-keskus käynnistää sopimusneuvottelut Fujitsu Services Oy:n kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen sähköisen potilastietoarkiston toimittamisesta. Hankintapäätös tehtiin 29.5.2007.

Fujitsun toteutuskumppaneina hankkeessa ovat Sysopendigia Oyj, joka vastaa viestinvälitysratkaisusta, Neagen Oy, joka toteuttaa kuva-arkistoon liittyvän tiedonsiirtoratkaisun sekä Kuopion yliopiston terveystieteen ja talouden laitos tietosisällön ja testauksen konsulttina.

Kela on nimetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn kansalliseksi toimijaksi. Järjestelmään kuuluvat potilastiedon ja reseptien arkistointi- ja välityspalvelut, tekninen koodistopalvelu sekä asiakkaalle annettava katseluyhteys omiin tietoihinsa.

Järjestelmä rakennetaan vaiheittain. Ensivaiheessa rakennetaan järjestelmät sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiseksi. Toisessa vaiheessa rakennetaan potilastiedon arkisto.

Kansalaisille sen hyödyt näkyvät vasta järjestelmän tultua laajasti terveydenhuollon ja apteekkien käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan ensi vuonna käyttöön sähköinen lääkemääräys eli eResepti.

Eduskunnan hyväksymissä laeissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja sähköisestä lääkemääräyksestä on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi rakentaa yhtenäinen sähköinen potilas- ja reseptitietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä. Hanke on mittava, koska järjestelmän rakentaminen tapahtuu monen vuoden aikana ja vaiheittain. Eri toimijat voivat liittyä kansallisen arkiston käyttäjiksi neljän vuoden siirtymäkauden aikana.

Tietojärjestelmien toteutuksesta järjestettiin helmikuussa julkisista hankinnoista annetun lain mukainen avoin tarjouskilpailu, jossa oli mukana yhdeksän toimittajaa.

Lisätietoja:
Asiakaspäällikkö Pekka Manninen, Fujitsu, puh. 045 7880 1705

Date: 30 toukokuuta, 2007