GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2007 >
  7. Finland Fujitsu toimittaa Väestörekisterikeskuksen varmennetietojärjestelmän

Finland Fujitsu toimittaa Väestörekisterikeskuksen varmennetietojärjestelmän

Fujitsu Services Oy

tammikuuta 31, 2007

Fujitsu Services Oy toimittaa Väestörekisterikeskukselle varmennetietojärjestelmän käyttöpalveluineen. Kaupan arvo on noin 2,7 miljoonaa euroa. Sopimus on voimassa viisi vuotta, minkä lisäksi sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta. Järjestelmätoimittajan valintaa edelsi kilpailutus.

Uusi varmennetietojärjestelmä antaa Väestörekisterikeskukselle mahdollisuuden edelleen kehittää varmennepalvelujaan. Määrittelytyössä on erityistä huomiota kiinnitetty järjestelmän käytettävyyteen kaikissa olosuhteissa, jopa kriisitilanteissa. Järjestelmän on määrä olla tuotantokäytössä ensi kesänä.

"Varmenteet ovat keskeisessä roolissa tietoturvallisen sähköisen asioinnin kehittämisessä”, sanoo johtaja Leena-Mari Lähteenmaa Fujitsusta.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluita hyödynnetään laajasti sekä julkisella sektorilla että yritys- ja järjestösektorilla. VRK:n varmennepalveluihin kuuluu mm. kansalaisvarmenne, jonka avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua julkisen sektorin tai yritysten luotettavaa tunnistautumista edellyttävissä sähköisissä palveluissa sekä esimerkiksi allekirjoittaa tai salata asiakirjoja.

Tavallisimmin kansalaisvarmenne on käytössä poliisin myöntämällä henkilökortilla. Kansalaisvarmenteen voi saada myös Osuuspankin Visa Electron -kortille tai TeliaSoneran ja Elisan sim-korteille. Väestörekisterikeskuksen virkavarmenteita puolestaan ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön koko valtionhallinnossa. Vastaavia organisaatiovarmenteita on käytössä myös yksityisellä sektorilla. Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluihin kuuluvat myös palvelin- ja sähköpostivarmenteet.

alternative_text

Ainutlaatuiselle sopimukselle skoolasivat (vasemmalta) järjestelmäpäällikkö Erkki Wuoma, ylijohtaja Hannu Luntiala ja Pekka Jelekäinen VRK:sta, Björn-Eric Svensson, Yrjänä Ahto ja Jukka Jäntti Fujitsusta, Markus Siltanen ja Heidi Laine VRK:sta sekä Miila Päivärinne ja Leena-Mari Lähteenmaa Fujitsusta.

Laatua ja turvallisuutta

Väestörekisterikeskuksen varmennejärjestelmä perustuu julkisen avaimen menetelmään (Public Key Infrastructure PKI). Keskeisiä tekijöitä järjestelmässä ovat tietosuoja- ja tietoturvakysymykset. Kaikki Väestörekisterikeskuksen varmenteet ovat ns. laatuvarmenteita ja ne täyttävät myös EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön juridisesti pitävälle sähköiselle allekirjoitukselle asettamat vaatimukset.

Väestörekisterikeskus on Suomen ensimmäinen laatuvarmentaja. Laatuvarmenteisiin perustuva luotettava sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoittaminen antavat mahdollisuuden yhä turvallisempaan ja monipuolisempaan sähköiseen asiointiin. Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluille on myös myönnetty ISO9001-standardin mukainen laatusertifikaatti.

Varmennetietojärjestelmä on keskeinen osa Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen infrastruktuuria. Varmennetietojärjestelmä kokoaa yhteen varmennejärjestelmän osat: palvelimet, hakemistopalvelut, aikapalvelun, varmenteiden tilaukseen ja tuottamiseen liittyvän prosessin sekä mm. sulkupalvelun, joka huolehtii suljettavaksi pyydettyjen varmenteiden sulkemisesta. Varmennetietojärjestelmän tietoliikenteen runkoverkko on suojattu sisäverkko, joka yhdistää tietojärjestelmän ydinosat toisiinsa.

Lisätietoja:
Järjestelmäpäällikkö Erkki Wuoma, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6741
Johtaja Leena-Mari Lähteenmaa, Fujitsu Services Oy, puh. 045 7880 9009Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Viras-to kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasiain rekiste-riä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. www.vaestorekisterikeskus.fi, www.fineid.fi

Date: 31 tammikuuta, 2007