GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2007 >
  7. Finland Fujitsu toimittaa Kelalle sähköisen potilastietoarkiston

Finland Fujitsu toimittaa Kelalle sähköisen potilastietoarkiston

Fujitsu Services Oy

syyskuuta 04, 2007

Kela ja Fujitsu Services Oy allekirjoittivat 4.9.2007 sopimuksen terveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmän toteutuksesta. Sopimuksen mukaan Fujitsu toimittaa Kelalle kansallisen potilasarkiston ja sähköisen lääkemääräyksen toteutuksessa tarvittavat tietojärjestelmät.

Kela nimettiin viime vuonna sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten tietojärjestelmien toteuttajaksi. Tarkemmin järjestelmät ja Kelan tehtävät kuvataan laissa sähköisestä lääkemääräyksestä ja laissa asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, jotka astuivat voimaan keväällä ja kesällä.

”Uudistuksilla on selkeät tavoitteet: tehostaa hoitoa ja parantaa potilasturvallisuutta. Kun kaikilla hoitoon osallistuvilla on keskitetyn arkiston myötä käytössään samat ajantasaiset potilastiedot – oikeuksiensa mukaisesti – ei aikaa kulu paperien haeskeluun ja kopiointiin. Laboratorio- ja muiden tutkimusten tarve varmasti vähenee”, Kelan atk-päällikkö Markku Suominen konkretisoi Fujitsun Net-lehden haastattelussa (lehti ilmestyy 21.9.).

Kela järjesti tietojärjestelmien toteutuksesta alkuvuonna avoimen tarjouskilpailun, jonka perusteella toimittajaksi valittiin Fujitsu Services Oy:n johtama konsortio. Nyt sopimusneuvottelut on saatu päätökseen ja mittava hanke käynnistyy.

Sopimuksen mukaan tietojärjestelmät rakennetaan kahden vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan järjestelmät sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiseksi. Ensimmäiset sähköiset reseptit on tarkoitus kirjoittaa syksyllä 2008. Toisessa vaiheessa rakennetaan sähköinen potilastiedon arkisto, jonka käyttöönotto alkaa myös vuoden 2008 lopussa.

Järjestelmien käyttäjiksi tulevat kaikki apteekit sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto huhtikuuhun 2011 mennessä.

» Hankintapäätöksen julkistusuutinen, 30.5.2007

Lisätietoja
Kelasta:
Johtaja Matti Puhakka, puh. 020 63 41214
Atk-päällikkö Markku Suominen, puh. 020 63 41520
Kehittämispäällikkö Erkki Aaltonen, puh. 020 63 43817

Fujitsusta:
Johtaja Leena-Mari Lähteenmaa, puh. 045 7880 9009
Aluejohtaja Pekka Manninen, puh. 045 7880 1705


Lue lisää Kelan sähköisestä potilastietoarkistosta seuraavan Net-lehden jutusta, jossa on haastateltu atk-päällikkö Markku Suomista. Lehti ilmestyy 21.9. Talouselämä-lehden välissä. Sähköisesti jutut voi lukea ilmestymispäivästä lähtien osoitteesta www.net-lehti.com.

Date: 04 syyskuuta, 2007