GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2006 >
  7. Finland Oulun kaupunki edistää liikkuvaa työtä Fujitsun ratkaisulla

Finland Oulun kaupunki edistää liikkuvaa työtä Fujitsun ratkaisulla

Fujitsu Services Oy

lokakuuta 02, 2006

Oulun kaupungilla on parhaillaan käynnissä liikkuvan työntekijän kenttätyötä tukeva pilotti, jonka tavoitteena on edistää mobiilitekniikan innovatiivista ja käyttäjälähtöistä hyödyntämistä julkisten palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Kyseessä on yksi Oulu Innovaatioympäristö -hankkeen piloteista.

Pilotissa testataan liikkuvuuden hallintaohjelmistoa, joka tarjoaa ja vaihtaa automaattisesti työntekijän käyttöön nopeimman saatavilla olevan tietoliikenneyhteyden. Työntekijät käyttävät Ouka-verkon taustajärjestelmiä ja työprosessia tukevia ohjelmistoja paikallisverkon, wlanin, 3g:n tai gprs-verkon kautta. Näin perinteisestä muistiinpanojen tekemiseen ja työpistekeskeisyyteen perustuvasta työskentelytavasta päästään nopeaan, reaaliaikaiseen ja entistä tehokkaampaan työkulttuuriin.

"Liikkuvuuden hallintapilotissa aktivoimme hallintokuntia ja niiden työntekijöitä ajasta ja paikasta riippumattomiin työskentelytapoihin. Tähän mennessä kokemuksemme ovat olleet erittäin myönteiset. Työ nopeutuu ja palvelu paranee, kun työn voi tehdä loppuun saakka siellä, missä sen tekijä milloinkin liikkuu", hankkeen projektipäällikkö Janne Mustonen kertoo.

Liikkuvan työn järjestelmän ansiosta esimerkiksi Oulun Energian ja Teknisen keskuksen työntekijät voivat tehdä maastossa merkintöjä taustajärjestelmiin tai hyödyntää kohteiden reaaliaikaisia tietoja kuten karttapohjia. Nopein tietoliikenneyhteys on koko ajan automaattisesti käytössä.

Samoin esimerkiksi kirjastoauton päätteet voidaan pitää nopeimmassa mahdollisessa yhteydessä ja hyödyntää esimerkiksi kaupungin julkista langatonta panOulu-wlan-verkkoa. Myös Pelastuslaitoksen johtoautoon ollaan viemässä ratkaisua, joka helpottaa ja varmentaa tietoliikenneyhteyksiä. Fujitsu vastaa ratkaisun teknisestä toteutuksesta, käyttäjien tunnistusratkaisusta ja palvelun ylläpidosta. Myös Secgon tekniikkaan perustuva tietoturvaratkaisu tulee Fujitsusta.

Oulun kaupunki työllistää yli 9 000 ihmistä. Heistä noin tuhat tekee kokonaan tai osittain liikkuvaa työtä. Kesän alussa vaiheittain käynnistyneeseen pilottiin osallistuu viisi hallintokuntaa ja yksikköä: Oulun Energia, Tekninen keskus, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Oulun kaupunginkirjasto.

"Pilotti aloitettiin kymmenellä käyttäjällä ja jo pilottiaikana käyttäjien määrä tulee kolminkertaistumaan hallintokuntien suuren mielenkiinnon vuoksi. Pilottiajan jälkeen kaupunki päättää hallintokuntien mielenkiinnon perusteella, otetaanko ratkaisu käyttöön laajemmalti. Tähän asti saatujen kokemusten perusteella vaikuttaa vahvasti, että otetaan", Janne Mustonen toteaa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Janne Mustonen, Oulu Innovaatioympäristö -hanke,
Oulun kaupunki, puh. 044 703 1675
Myyntipäällikkö Jukka Keso, Fujitsu, puh. 050 556 4374


Oulu Innovaatioympäristö -hanke tukee Oulun kaupungin tietoyhteiskuntakehitystä hyödyntämällä käyttäjälähtöisesti mobiiliteknologiaa kaupungin palveluissa ja kaupungin palvelutuotantoprosesseissa. Hankkeessa toteutetaan innovatiivisia mobiiliteknologiaa hyödyntäviä pilotteja yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupungin hallintokuntien kanssa. Pilottien avulla pyritään myös tukemaan alueen alalla toimivien yritysten tuotekehitystoimintaa ja osaamista sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Date: 02 lokakuuta, 2006