GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2005 >
  7. Fujitsu on toimittanut Valtiokonttorille keskitetyn tunnistus- ja käyttäjähallintapalvelun, joka on toteutettu Fujitsun kehittämällä SDA mPollux -turvatuotteella. Tunnistamisprosessi toteutetaan palveluna Fujitsun palvelinkeskuksesta ja Valtiokonttori maksaa käytöstä tunnistustapahtumien määrän mukaan.

Finland Valtiokonttori tunnistaa Fujitsun mPolluxilla

Fujitsu on toimittanut Valtiokonttorille keskitetyn tunnistus- ja käyttäjähallintapalvelun, joka on toteutettu Fujitsun kehittämällä SDA mPollux -turvatuotteella. Tunnistamisprosessi toteutetaan palveluna Fujitsun palvelinkeskuksesta ja Valtiokonttori maksaa käytöstä tunnistustapahtumien määrän mukaan.

maaliskuuta 08, 2005

Palvelusopimus sisältää sovelluksien käytönvalvonnan, käyttäjähallintatyökalun ja mPollux-turvapalvelimen tarjoamat tunnistuspalvelut. Valtiokonttorin palvelussa voi hyödyntää perinteisen käyttäjätunnus-salasana-kirjautumisen lisäksi pankkien Tupas-järjestelmän ja Väestörekisterikeskuksen tarjoamia tunnistuspalveluja. mPollux on tietoturvallinen ratkaisu, sillä se tarjoaa niin sanotun vahvan tunnistuksen.

Käyttäjien lukumäärä on aluksi muutamasta kymmenestä muutamaan sataan, mutta lähivuosien aikana palvelun on määrä tunnistaa jo tuhansia Valtiokonttorin tarjoamien palveluiden käyttäjiä.

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu toimii erillään itse sovelluksesta. Tunnistuspalvelu välittää tunnistetun käyttäjän henkilö-, rooli- ja organisaatiotiedot kohdesovellukselle. Näitä tietoja ylläpidetään käyttäjähallintasovelluksella.

Turvapalvelimen arkkitehtuuri on toteutettu modulaarisesti, joten siihen voi helposti lisätä uusia tunnistusmenetelmiä. Samoin uusien sovellusten lisääminen tunnistuspalvelun piiriin käy nopeasti.

Uuden palvelun avulla Valtiokonttorin asiakasorganisaatioiden tunnistautuminen Valtiokonttorin sovelluksiin tapahtuu yhden kirjautumisen periaatteella. Aikaisemmin tunnistautuminen on ollut sovelluskohtainen, jolloin jokaisella sovelluksella on ollut oma käyttäjärekisteri ja sisäänkirjautumiskäytäntönsä. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja on tällöin vaikea hallita sekä sovelluksen ylläpitäjän että käyttäjän näkökulmasta. Kun tunnistautuminen nyt tapahtuu keskitetysti, käyttäjien hallinnointi helpottuu huomattavasti.

"Valitsimme Fujitsun ratkaisun, koska hinta ja toiminnallisuus täyttivät vaatimuksemme. Myös skaalautuvuus ja tietoturvallisuus olivat tärkeitä valintakriteerejä. Nyt alkuvaiheessa tunnistuspalvelussa on kaksi sovellusta, mutta suunnitelmien mukaan käyttö laajenee tämän vuoden aikana nopeasti. Jatkossa myös palvelun kriittisyys kasvaa, sillä mukaan tulevat muiden muassa ekstranet-palvelujemme pääkäyttäjien tunnistukset", kertoo tietohallintopäällikkö Jussi Koskivaara Valtiokonttorista.

Valtiokonttorin ja Fujitsun yhteistyötä ohjaa vuonna 2001 solmittu sähköisten palvelujen puitesopimus. Aiemman yhteistyön satoa ovat muiden muassa Netra-raportointipalvelu ja intranet-viestintäratkaisu.

Valtiokonttori

Valtiokonttori on valtion konsernihallinnon laatujohdettu palveluvirasto, joka valtiovarainministeriön ohjauksessa tuottaa koko valtionhallinnon yhteisesti tarvitsemat hallinnolliset tukipalvelut sekä ohjaa virastojen ja laitosten tukiprosesseja ja tukee niiden kehittymistä. Valtiokonttori on myös valtion vakuutuslaitos, joka edistää riskienhallintaa koko valtionhallinnossa ja tarjoaa lakisääteiset vakuutuspalvelut kaikille valtion yksiköille sekä säädetyt korvauspalvelut sotien veteraaneille ja muille edunsaajille.

Jussi Koskivaara

Puhelin: Puhelin: (09) 772 5914
Yritys:Valtiokonttori
Tehtävä:Tietohallintopäällikkö

Mika Koskinen

Puhelin: Puhelin: 045 7880 5275
Yritys:Fujitsu Services
Tehtävä:Myyntipäällikkö

Date: 08 maaliskuuta, 2005