GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2005 >
  7. Finland HKKK:n selvitys: Liiketoimintajohto toivoo it:ltä joustavuutta ja tietohallinto etsii tehokkuutta

Finland HKKK:n selvitys: Liiketoimintajohto toivoo it:ltä joustavuutta ja tietohallinto etsii tehokkuutta

syyskuuta 08, 2005

Sovellusten ulkoistaminen on noussut ajankohtaiseksi teemaksi it governance -keskustelussa. Yritysjohto odottaa nyt tietotekniikalta kykyä synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samaan aikaan tietohallinnon ajattelua hallitsee liikaa kustannustehokkuus, joka pysäyttää liiketoimintaa uudistavan sovelluskehityksen.

Sovellushankkeet pitäisi nähdä osana liiketoiminnan kehitystä ja niitä myös tulisi mitata tästä näkökulmasta. Vaikka hyötyjen mittauksesta puhutaan paljon, todellisuus on toinen. Valtaosa, reilut 74 prosenttia yritysjohtajista, arvioi seuraavansa sovellushankkeita järjestelmällisesti. Kuitenkin vain alle 49 prosenttia yrityksistä käyttää sovellushankkeiden seurannassa konkreettisia liiketoiminnan hyötymittareita.

Tiedot ovat peräisin tuoreesta Sovelluspalvelut osana it-governancea: Sovelluspalveluiden ulkoistamisen mahdollisuudet ja haasteet -tutkimuksesta. Se analysoi Suomen suurimpien yritysten liiketoiminta- ja tietohallintojohdon näkemyksiä sovelluspalveluiden käytöstä osana tietohallinnon toteutusta ja johtamista. Touko–elokuussa puhelinhaastatteluin toteutettu tutkimus selvitti liiketoiminta- ja tietohallintojohdon näkemyseroja sekä suhtautumista sovelluspalveluihin. Vastaukset saatiin puhelinhaastatteluin yhteensä 118 henkilöltä 78 eri yrityksestä. Helsingin kauppakorkeakoulu toteutti tutkimuksen Fujitsu Services Oy:n toimeksiannosta.

Sovelluspalvelua käyttää asiakas, joka hankkii liiketoiminnan kannalta keskeiset tietokoneohjelmistot palvelukokonaisuuksina palveluntarjoajalta. Kustannustekijät nousivat selvästi tärkeimmäksi yksittäiseksi syyksi ulkoistaa tai olla ulkoistamatta sovelluspalveluita. Tietohallintojohto painotti kustannustekijöitä liiketoimintajohtoa vahvemmin.

Sekä liiketoiminta- että tietohallintojohdon edustajat näkivät kustannustehokkuuden keskeisimpänä sovelluspalvelujen ulkoistamisen hyötynä. Myös joustavuus on erityisen tärkeää liikkeenjohdolle, mutta vain viidennes vastanneista koki yrityksensä kykenevän joustavasti sopeuttamaan it-kustannuksia alhaisemmalle tasolle.

Liiketoiminta- ja tietohallintojohdon näkemykset poikkesivat selkeästi toisistaan ulkoistamisen esteiden osalta. Tietohallintojohtajat korostivat huomattavasti liiketoimintajohtajia useammin sekä kokemaansa kustannustehottomuutta että tarvetta säilkyttää kriittiset toiminnot yrityksessä. Liiketoimintajohtajat sitä vastoin mainitsivat yrityksen sisäisen jäykkyyden yhtä usein keskeiseksi esteeksi sovelluspalveluiden ulkoistamiselle kuin kustannustehokkuuden puutteen.

Lisätietoja: Tutkija Risto Rajala, HKKK, puh. (09) 431 383 24
Myyntijohtaja Timo Annala, Fujitsu, puh. 040 500 0637

Date: 08 syyskuuta, 2005